Pražské kontaktní centrum Mobilní verze

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 130
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 3. 4. 2014 Za hmatové expozice dostala Národní galerie cenu MOSTY 2013
  V rámci 11. ročníku slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky MOSTY 2013 zvítězila Národní galerie v Praze v kategorii Instituce veřejné správy, a to za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek návštěvníkům s poruchami zraku.
 • 3. 4. 2014 Zkontrolujte si kvalitu vody ve studni
  Nejméně jednou za rok by měla projít kontrolou voda ze soukromých studní. „Voda z těchto zdrojů nepodléhá pravidelné kontrole. Je však vhodné ověřit si kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli zlepšit její kvality,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.
 • 3. 4. 2014 Praha již vlastní Pražskou plynárenskou
  Dnes došlo k podpisu příslušných smluv a Hlavní město Praha se stalo jediným vlastníkem energetické skupiny Pražská plynárenská. Novými členy dozorčí rady se stali 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra, a dále zastupitelé Iveta Borská a Pavel Richter.
 • 3. 4. 2014 Koncepci rozvoje městského kamerového systému dodá Praze společnost Pinkerton ČR
  Veřejnou zakázku malého rozsahu „Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl. m. Prahy na období deseti let“ získala společnost Pinkerton ČR, s.r.o. Hlavní město za vypracování koncepce zaplatí 350 tisíc korun bez DPH, předpokládaná cena byla 500 tisíc Kč bez DPH.
 • 3. 4. 2014 Praha může získat až přes sto milionů z Fondu solidarity EU v ČR
  Městské části mohou využít finanční prostředky plynoucí z Fondu solidarity EU v ČR na odstranění následků loňských povodní. Radní dnes schválili zahájení procesu, na jehož konci mohou být pokryty výdaje na následky živelní pohromy.
 • 2. 4. 2014 Dary nemocnicím pomohou lidem bez prostředků
  Nemocnice zaznamenávají zvýšený počet ošetřených lidí bez přístřeší, kteří žijí dlouhodobě na ulici. Pro péči o tyto osoby proto Rada hl. m. Prahy poskytne vybraným nemocničním zařízením finanční dar z rozpočtu běžných výdajů ve výši 200 000 korun.
 • 2. 4. 2014 Světluška stále pomáhá
  Světluška v roce 2013 přispěla nevidomým 10,5 mil. korun. V roce 2014 už rozdělila dalších 7,1 milionu a pomáhá dál
 • 1. 4. 2014 Praha zná vítěze krajského kola soutěže Zlatý erb a JuniorErb za rok 2014
  Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům soutěže Zlatý erb 2014 a JuniorErb 2014 za kraj Hlavní město Praha se uskutečnilo včera v Rezidenci primátora hl. m. Prahy za účasti radního hl. m. Prahy Jana Vašíčka.
 • 1. 4. 2014 Hlavní město Praha má nadále zájem o minoritní podíl akcií Pražských služeb
  V uplynulém týdnu obdrželo představenstvo akciové společnosti Pražské služby dopis od minoritního akcionáře Northward Holdings Limited, ve kterém tento akcionář nabízí odkup svého podílu, představujícího 19,32 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Pražské služby, a. s. Na svém záměru Hl. m. Praha trvá.
 • 1. 4. 2014 Personální změny v orgánech PPH
  Po vypořádání akvizice 49% podílu ve společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s., (dále jen PPH) od společnosti E.ON Czech Holding AG, k němuž došlo 27. března 2014 a hlavní město Praha se tak stalo jediným akcionářem PPH, došlo k personálním změnám v orgánech společnosti.
Celkový počet: nejméně 130
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další