hlavní stránka úřadu městské části odpovědná složka za byty zásady pro pronajímání bytů

související

 Praha 1

odbor technické a mejtkové správy

koncepce

potřebuju si vyřídit

řešení sociálního dopadu deregulace nájemného

žádost o byt

formuláře
privatizace

 Praha 2

odbor majetku a investic,
oddělení bytové

usnesení a pravidla

vyjádření k další privatizaci

sleva z nájmu

formuláře
volné byty

správní firmy

 Praha 3

odbor bytů a nebytových prostor

pravidla prodeje nemovitého majetku

privatizace

výběrová řízení

potřebuji si vyřídit

formuláře
seznam domů k privatizaci

správa

 Praha 4

odbor bytové pollitiky

koncepce bytové politiky

formuláře
přehled privatizace

právní předpisy

správci

 Praha 5

odbor správy bytů

zásady

jak vyřídit
formuláře
půdní vestavby
technická oblast

 Praha 6

odbor správy obecního majetku

zásady pronájmu obecních bytů

privatizace

bytová politika
organizační řád

žádost o příspěvek na bydlení

 Praha 7

odbor bytů a nebytových prostor

zásady hospodaření ms bytovým fondem

pravidla privatizace

formuláře 
přechod nájmu
výměna bytu
doplatek na bydlení

žádost o společný nájem
domy, které se nebudou privatizovat 
privatizace

přihlášení k trvalému pobytu

 Praha 8

odbor bytový

zásady pronajímání bytů

prodej domů

co dělat, když ...

formuláře
žádost o nájem obecního bytu
výměna bytů
přechod nájmu

 Praha 9

odbor správy majetku

bytová koncepce

postup při prodeji bytů

zásady prodeje

zásady prodeje volnýchg bytů

často kladené otázky  

dokumenty - vzory

schválená usnesení

doplatek na bydlení

 Praha 10

odbor majetkoprávní

koncepce řešení důsledků deregulace nájmu

prováděcí předpis privatizace
zásady pronajímání bytů

životní situace

správní firmy

formuláře a žádosti
privatizace

deregulace

 Praha 11

odbor majetkoprávní

pronajímání bytů

způsob rozúčtování

formuláře
správní firmy

 Praha 12 odbor majetku

zásady

formuláře a žádosti

žádost o nájem obecního bytu

pronájem obecního bytu formou výběrového řízení

 Praha 13 odbor majetkový, bytový a investiční

bydlení a trvalý pobyt

 Praha 14

Odbor správy majetku a investic

Správa majetku a.s.

zásady pronájmu bytů
zásady prodeje domů

příspěvek na bydlení

žádost o nájem bytu
úřední deska

 Praha 15 odbor majetkový  

formuláře

 Praha 16* odbor místního hospodářství

formuláře

 Praha 17*

odbor správy obecního majetku
oddělení bytových a nebytových prostor

bytová politika
prodej bytových domů
formuláře

výběrová řízení

potřebuji si vyřídit

často kladené otázky

odbor radí občanům

 Praha 18* odbor správy majetku

pravidla pro pronájem bytů

pravidla pro prodej bytů

pravidla postupu při prodeji bytovách jednotek

formuláře
informace ke směně bytu
informace k přechodu nájmu

seznam bytových jednotek určených k prodeji

 Praha 19* odbor majetku, investi, bytového a nebytového hospodářství  

 

 Praha 20* odbor hospodářské správy a investic pravidla pro prodej bytů

formuláře

 Praha 21*

oddělení bytového hospodářství zrušeno usnesením Rady m.č.Praha 21 č. 903 ze dne 8.12.2004

usnesením Rady m.č.Praha 21 č.932 ze dne 20.12.2004 byly schváleny zásady pro přidělování bytů a nový systém bodového hodnocení

bytvé záležitosti - Irena Mrázová tel.: 281 973 270
tajemnice bytové komise - Marta Hanzlová tel.: 281 012 924

 Praha 22*

odbor správy majetku

zásady pronájmu obecních bytů

nájmy a pronájmy

záležitosti v bydlení a při výstavbě