Pražské kontaktní centrum Mobilní verze

Žádost o pronájem pozemku k nepodnikání

Pro zobrazení formuláře je nutné nejdříve vybrat cílový úřad.

Žádost o pronájem pozemku k nepodnikání

Základní informace k životní situaci:

Řeší se podáním žádosti na úřadu příslušné městské části.
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. Je nutné podání žádosti se zaručeným elektronickým podpisem případně podpisem žadatele (v případě podání žádosti v papírové podobě).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

  • fyzická osoba starší 18 let, která doloží relevantní zájem o pronájem pozemku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Nejsou stanoveny podmínky řešení životní situace.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor technické a majetkové správy.
OSNP – oddělení správy nemovitostí a privatizace

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Nejsou požadovány dodatečné doklady při předložení žádosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Žádost o pronájem pozemku k nepodnikání.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta není zákonem stanovena, doba vyřízení závisí na složitosti každého případu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou další účastníci dotčení postupem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V průběhu řízení se mohou objevit další okolnosti, které bude nutno doplnit.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. v platném znění.
  • Cenový věstník Ministerstva financí České republiky.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Žádost o pronájem pozemku podává žadatel formou dopisu (žádosti) či vyplněním předdefinovaného formuláře. Žádost je rozhodnuta individuálně Radou městské části Praha 1. Na základě rozhodnutí Rady městské části Praha 1 je s nájemcem uzavřena nájemní smlouva, v níž je výše nájemného vyměřena dle cenového věstníku Ministerstva financí České republiky platného pro daný kalendářní rok.
  • 13. září 2013
  • 29. září 2010