Vážení,
prosíme o vyplnění dotazníku týkajícího se zvláštní přepravy v hl. m. Praze. Průzkum připravila pracovní skupina MHMP „Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou". Jeho výsledky budou sloužit při dalším plánování speciálních služeb pro lidi s  omezenou možností pohybu a orientace. Předem Vám děkujeme za ochotu a upřímnost při jeho vyplňování. Případné dotazy směřujte na předsedu pracovní skupiny Bc. Michala Pragera, e-mail: michal.prager@cityofprague.cz