My stále trváme na tom, že Uber je taxislužba a musí se proto řídit platnou legislativou. O tom, že je třeba zákony upravit, snad nikdo nepochybuje, ale to neznamená, že ty stávající je možné ignorovat. Už měsíc provádíme intenzivnější kontroly a měříme všem stejným metrem. Kontrolujeme jak běžné taxikáře, tak řidiče využívající aplikaci Uber.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Vzhledem k tomu, že Nádraží Veleslavín je dnes klíčovou stanicí pro spojení na letiště a je zde mnoho cestujících se zavazadly, byla absence eskalátoru opravdu nesmyslná. Proto jsme dali jasný pokyn, aby byl co nejdříve dodělán. Dopravní podnik zahájí dostavbu 1. listopadu.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
V rozpočtu na rok 2018 počítáme v příjmech s částkou 54,1 mld. korun a ve výdajích s částkou 70,3 mld. korun. Deficit bude zcela pokryt meziročními převody a zapojením dočasně volných zdrojů hlavního města Prahy k předfinancování státních dotací v oblasti školství a státní správy.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Pro velký úspěch se Japan Week koná v Praze již podruhé od roku 2002, kdy akci navštívilo několik desítek tisíc lidí. Exotická kultura Japonska je pro Pražany a tuzemské návštěvníky stále, ne-li ještě více zajímavá a přitažlivá.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Od roku 1994 město podpořilo v rámci programu Čistá energie Praha přes 46,3 tisíc domácností částkou vyšší než půl miliardy korun, což významně napomohlo přeměně drtivé většiny lokálních topenišť na uhlí ve prospěch některé z ekologických variant.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Rada hlavního města Prahy doporučila osm inovačních projektů přihlášených do výzvy Operačního programu Praha – Pól růstu ČR zaměřené na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, k dotační podpoře. Celková hodnota projektů je téměř čtvrt miliardy korun.

Irena Ropková
radní hlavního města

Irena Ropková, radní hlavního města
Severojižní magistrála je dnes především bariérou. Prvním krokem k její proměně v městský bulvár by měla být úprava parků, ulic a náměstí, které k ní přiléhají. Vzniknout by také mělo několik nových přechodů pro chodce.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Součástí nočního povodňového cvičení Troja 2017 byla i zkouška vůbec nejsložitější části protipovodňové ochrany hlavního města Prahy v ulici Pod Havránkou, kde se nachází atypické mobilní protipovodňové opatření s výškou přes 6 metrů.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Pokaždé, když mám příležitost přesvědčit se na vlastní oči, jak přístroje a vybavení z finanční dotace Prahy pomáhají pacientům a také personálu nemocnic, znovu a znovu si uvědomuji význam této podpory ze strany Prahy. Například ve FN Královské Vinohrady za ni pořídili nový víceúčelový přenosný ultrazvuk a transportní lehátka.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Případy domácího násilí se daří odhalovat zejména díky dobré a koordinované spolupráci s policií a dalšími složkami. Navíc si svou činností získávají stále větší důvěru u ohrožených osob. Letos se počet kontaktů s těmito osobami pohyboval v průměru okolo 500 za měsíc.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Praha je připravena realizovat všechny potřebné kroky vedoucí k oboustranně výhodné dohodě, která povede k rozšíření majetku hlavního města Prahy o Trojský pivovar a jeho následné připojení k areálu pražské zoo.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

 • z magistrátu
 • z dopravy

Informace z magistrátu

 • Praha znovu pomůže ohroženým druhům zvířat

  21. listopad Rada hl. m. Prahy dnes schválila návrh na poskytnutí finančních prostředků ve výši 598,8 tis. Kč formou daru na podporu projektu na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě - konkrétně na...

 • Praha dá miliony na opravy sportovišť

  21. listopad Rada h. m. Prahy dnes schválila přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť. Celkem se jedná o téměř 160 milionů korun, z nichž...

 • „Revoluční“ změna v centru

  21. listopad Praha nechá zpracovat architektonickou studii proměny jedné z důležitých pražských ulic - Revoluční. Zadání pro studii, které zpracoval Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha), dnes schválila...

Informace z dopravy

Spustit video