Informace k jednání Zastupitelstva HMP

3. mimořádné jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná v úterý 26. září 2017. Zasedání je veřejné a začíná v 10.00 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Zastřešení Spořilovské spojky považuji za mimořádně důležitý krok ke zvýšení kvality života zdejších obyvatel. Nesmí však zůstat jen u tohoto opatření. I nadále trvám na zákazu vjezdu kamionů do Prahy a na dobudování klíčové dopravní infrastruktury v čele s Městským a Pražským okruhem.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Aplikaci „Moje Praha“ si stáhlo přes 60 tisíc lidí, dnes jsou ale trendy a požadavky jiné, a tak jsme se rozhodli, že vytvoříme novou. Bude sloužit jako rychlý a efektivní zdroj informací o dění v Praze a já věřím, že dobrá čísla původní aplikace rychle překonáme.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Dotace hlavního města Prahy městským částem na investice a údržbu vzrostly ve srovnání s rokem 2013 na 6,4 násobek, výše finančních prostředků poskytovaných městským částem na provoz se rovněž zvýšila – o téměř 29 procent.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Severojižní magistrála je dnes především bariérou. Prvním krokem k její proměně v městský bulvár by měla být úprava parků, ulic a náměstí, které k ní přiléhají. Vzniknout by také mělo několik nových přechodů pro chodce.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Zajištění bezpečnosti školáků při cestě do školy je jednou z priorit vedení hlavního města Prahy. Na začátku září jsou děti často myšlenkami ještě na prázdninách a nemusí se plně soustředit na dodržování bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
V programu „Kotlíkových dotací“ jsme podpořili již 174 občanů celkovou částkou 20 590 398,01 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že jsou domácnosti po dopravě druhým nejvýznamnějším zdrojem emisí škodlivin v Praze, jsem ráda, že se počet občanů používajících neekologické kotle na uhlí daří snižovat.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Rozhodli jsme se zřídit historicky první pozici ombudsmana pro evropské fondy. V případě jakékoliv pochybnosti nad postupem pracovníků odboru FON MHMP, který operační program řídí, se žadatelé či příjemci mohou nově obrátit na nezávislého odborníka.

Irena Ropková
radní hlavního města

Irena Ropková, radní hlavního města
Případy domácího násilí se daří odhalovat zejména díky dobré a koordinované spolupráci s policií a dalšími složkami. Navíc si svou činností získávají stále větší důvěru u ohrožených osob. Letos se počet kontaktů s těmito osobami pohyboval v průměru okolo 500 za měsíc.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Nově schválená závazná metodika výběrových řízení obsahuje jako jednu z podmínek, které musí splnit každý poskytovatel zdravotních služeb, který chce poskytovat své služby v rámci všeobecného zdravotního pojištění v Praze, dodržování ordinačních hodin.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Praha je připravena realizovat všechny potřebné kroky vedoucí k oboustranně výhodné dohodě, která povede k rozšíření majetku hlavního města Prahy o Trojský pivovar a jeho následné připojení k areálu pražské zoo.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města

Magistrát Hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video