Z piazzety před hotelem InterContinental se stane náměstí Miloše Formana. Už před rokem jsme panu Formanovi udělili čestné občanství, ale bohužel si ho už nemohl převzít, takže jsem ráda, že mu můžeme vzdát hold takto.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Půjčka od města ve výši 24,5 milionu korun pomůže městské části Praha – Šeberov co nejdříve řešit nedostatečnou kapacitu tamních mateřských škol. Finanční prostředky jsou určeny na stavbu nové budovy mateřské školy v Hrnčířích.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Aktivně řešíme nedostatečné kapacity v oblasti základního vzdělávání. Díky naší podpoře vzniklo tisíce nových míst ve školách, nyní zahajujeme stavbu zcela nové základní školy na Zličíně pro 540 žáků.

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hlavního města

Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města
V rámci projektu Bezpečnostní průprava dětí zástupci složek integrovaného záchranného systému učí děti v pražských mateřských školách jak rozpoznat rizikové situace, předměty a místa. Je to jeden z nejužitečnějších projektů v této oblasti.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Publikace Ulice není moje volba se stala součástí výukových programů na pražských středních školách, kam se jich distribuovala přibližně tisícovka. Dalších 650 se nyní připravuje k distribuci do městských částí a jejich základních škol.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
To, že Praha je osmou nejnavštěvovanější kongresovou destinací světa, je i výsledkem dlouhodobé podpory a grantové politiky města a spolupráce s podnikateli. K dobrému umístění přispívá především pozitivní bezpečnostní situace, dostatečné ubytovací kapacity a také kvalitní dopravní infrastruktura.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Návrh Metropolitního plánu je připraven, na řadu přicházejí obyvatelé města. Chceme s lidmi mluvit co nejvíce, právě oni totiž svoje čtvrti znají nejlépe. I proto pořádáme informační tour a další informační aktivity. Čas na prostudování plánu jsme prodloužili o dva měsíce.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
V letošním roce se povedlo vybojovat zásadní navýšení finančních prostředků pro rozvoj cyklistiky v Praze. Zájem o pohyb po městě na kole neustále stoupá a naším úkolem je zajistit co nejlepší podmínky pro bezpečnou a komfortní jízdu.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
V letošním programu Čistá energie došlo k některým dílčím změnám. Byl rozšířen okruh objektů o rekreační objekty, ve kterých má žadatel trvalé bydliště, o dotaci mohou žádat i lidé, kteří splňují také podmínky tzv. Kotlíkových dotací Praha.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Praha téměř jedenáct let nepostavila jediný byt a svůj bytový fond spíše jen rozprodávala. Nyní měníme kurz. Během dvou až tří let město postaví 1 100 bytů. K 7 000 bytů, které dnes vlastní, je to skokový nárůst o 16 procent. Jsem hrdý na to, že se mi změnu kurzu podařilo prosadit.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Hlavní město považuje PVK za efektivně fungující společnost a přes svůj podíl chce mít větší účast na provozování vodárenské infrastruktury. To je i jeden z hlavních důvodů připravovaného holdingu městských firem, do kterého se PVK v budoucnu rozhodně začlení.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

 • z magistrátu
 • z dopravy

Informace z magistrátu

 • Praha slavila založení jednoty kominíků

  26. května Praha si v sobotu připomněla 150. výročí od založení Jednoty kominíků. Zahájení oslavy na Kampě byli přítomni i zástupci hlavního města, radní Libor Hadrava a Karel Grabein Procházka.

 • Pražští psovodi vyhráli kynologickou soutěž ozbrojených sborů

  25. května Už v časných ranních hodinách se na kynologickém cvičišti ZKO Stromovka sešli účastníci kynologické soutěže ozbrojených sborů. Zahájení akce pořádané pod názvem O pohár ředitele městské policie hl. m....

 • Město přijalo opatření pro implementaci GDPR

  25. května S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), které v dubnu 2016 schválil Evropský parlament.

Informace z dopravy

Spustit video