Informace k jednání Zastupitelstva HMP

34. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 22. února 2018. Zasedání je veřejné a začíná v 9.00 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Václavské náměstí je jedno z nejvýznamnějších míst nejen v Praze, ale i v celé republice. Přesto dnes neplní funkci, jakou by mělo, a lidé jím v podstatě jen procházejí. Chci, aby se z něj opět stalo centrum sociálního, kulturního a společenského života, tak jak to bylo v minulosti.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Město využije všechny možnosti, aby ochránilo nadprůměrnou urbanistickou kvalitu sídliště Ďáblice a zlepšilo kvalitu veřejných prostranství. Jsme připraveni jednat i o výkupu areálů občanské vybavenosti.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Asi nejdůležitější informací z analýzy Kloknerova ústavu o stavu Libeňského mostu je, že požadovanou zatížitelnost mostu lze zajistit dvěma způsoby, buď komplexní rekonstrukcí mostu, nebo stavbou zcela nového mostu bez využití spodní stavby stávajícího mostu.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Je důležité, aby se prostředky z půlmiliardové rezervy dostaly k městským částem co nejrychleji, aby své projekty mohly realizovat v co nejkratším čase. Podle schválených pravidel pro rozdělení bude jedním z hlavních kritérií při vyhodnocování žádostí o dotaci připravenost investičních akcí.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Projekt pražské seniorské umělecké akademie je v České republice zcela unikátní. Funguje na vybraných základních uměleckých školách a nyní připravujeme jeho rozšíření o další vzdělávací projekty určené seniorům na městských středních školách.

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hlavního města

Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města
Průběžně monitorujeme celkovou kondici Hostivařské přehrady, ale také investujeme do moderního zabezpečení vodního díla. Podstatný krok ke zvýšení bezpečí Pražanů žijících v údolí Botiče  představuje projekt výstavby dodatkového bezpečnostního přelivu.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Pro upřesnění ohledně stavebního povolení pro rekonstrukci Václavského náměstí - jedná se ve skutečnosti o tři stavební povolení, která nabyla právní moci ve stejný den, jednak pro stavební část - objekty, za druhé pro vodohospodářskou část - kanalizace, vodovod, a za třetí pro dopravní část – komunikace.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Jsem rád, že se Václavské náměstí konečně dočká revitalizace, protože je lidem slibována už třináct let. Jsem přesvědčen, že to ten prostor vylepší nejen po vizuální stránce, ale zejména i s ohledem na bezpečnost. Náměstí bude mnohem vzdušnější a přehlednější.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města
Situace lidí bez přístřeší je monitorována, a to nejen v zařízeních, ale také prostřednictvím terénních pracovníků přímo v ulicích. Zatím bez větších problémů, kapacity nocleháren jsou zaplněny na 80 procent, volná místa k přenocování jsou i na lodi Hermes.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Portál Praho.nevyhazujto.cz slouží všem občanům hlavního města, kteří mají ve svých domovech věci, které již nepotřebují a rádi by, aby posloužily někomu dalšímu. Nebo naopak, něco potřebují a touto cestou mohou jen za odvoz věci jednoduše získat.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video