Nedělám si iluze, že touto kampaní vyřešíme problém s nepoctivými taxikáři, naším cílem je především varovat turisty. Proto jsme zvolili i lehce kontroverzní vizuály, které by měly upoutat pozornost a zároveň na ta nebezpečí upozornit.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Hlavní město Praha rozhodnutí České národní banky o ukončení měnových intervencí vnímá zejména jako očekávaný krok vracející standardní režim měnové politice. I když se jedná o zásadní rozhodnutí, jeho přímé důsledky pro hlavní město Prahu jsou minimální.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 je dalším potvrzením, že právoplatným majitelem Slovanské epopeje je Praha. Paní soudkyně navíc zdůraznila, že sám Alfons Mucha opakovaně žádal hlavní město Prahu, aby svolila se zapůjčením do ciziny.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Pro realizaci tzv. vlastnického modelu provozování Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod má hlavní město Praha k dispozici odborně způsobilou ovládanou akciovou společnost - Pražskou vodohospodářskou společnost.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Podporované programy a odsouhlasené granty významně obohatí protidrogovou politiku hlavního města Prahy. Na financování grantů v oblasti adiktologických služeb je v letošním roce vyčleněna částka 45 000 000 korun.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Otevřením desátého pracoviště Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze 5 se podařilo dosáhnout rovnoměrného pokrytí touto službou celou Prahu. Poradna funguje už 50 let a jenom v uplynulém roce vyhledalo poradenskou pomoc 3 282 nových klientů.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Právě na webových prezentacích jednotlivých samospráv je vidět, zda mají skutečný zájem o interakci s veřejností. Velmi mě proto těší, že dnes můžeme v rámci krajského kola Zlatého erbu ocenit ty, u kterých se dostavil nápad i jeho realizace.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Posilování platů v oblasti školství z pražského rozpočtu považuji za jeden z největších úspěchů tohoto vedení hlavního města. Daří se nám tak alespoň zčásti kompenzovat dlouhodobě nízké platy ve školství a zvýšené náklady na život v Praze.

Irena Ropková
radní hlavního města

Irena Ropková, radní hlavního města

Magistrát Hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video

Líbí se Vám nový vzhled stránek?