Řekli jsme, že napravíme některá špatná rozhodnutí předchozích vedení města a prodej PVK byl jedním z nich, protože tím město přišlo o kontrolu nad tak klíčovou komoditou, jakou je voda. Díky dohodě s Veolií tento slib plníme.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Dnešní rozhodnutí zajistí Praze absolutní kontrolu nad distribucí vody i více prostředků na obnovu vodovodní sítě. Kupní cena bude plně pokryta z budoucích dividend. To znamená, že dlouhodobě nezatíží městský rozpočet ani neovlivní cenu vody v Praze.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města
Celkové příjmy Prahy roku 2017 dosáhly úrovně 77,8 miliardy korun. Celkové výdaje 70,3 miliardy korun, z čehož výdaje běžné tvořily 57,9 miliardy korun a výdaje kapitálové 12,4 miliardy korun.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Projekt Kotlíkové dotace je velmi úspěšný. Za dobu, kdy běží – od roku 2016 - získalo dotaci 234 lidí, kteří přestali znečišťovat ovzduší tím, že začali využívat ekologické zdroje topení.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Aktivně řešíme nedostatečné kapacity v oblasti základního vzdělávání. Díky naší podpoře vzniklo tisíce nových míst ve školách, nyní zahajujeme stavbu zcela nové základní školy na Zličíně pro 540 žáků.

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hlavního města

Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města
V rámci projektu Bezpečnostní průprava dětí zástupci složek integrovaného záchranného systému učí děti v pražských mateřských školách jak rozpoznat rizikové situace, předměty a místa. Je to jeden z nejužitečnějších projektů v této oblasti.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Publikace Ulice není moje volba se stala součástí výukových programů na pražských středních školách, kam se jich distribuovala přibližně tisícovka. Dalších 650 se nyní připravuje k distribuci do městských částí a jejich základních škol.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
To, že Praha je osmou nejnavštěvovanější kongresovou destinací světa, je i výsledkem dlouhodobé podpory a grantové politiky města a spolupráce s podnikateli. K dobrému umístění přispívá především pozitivní bezpečnostní situace, dostatečné ubytovací kapacity a také kvalitní dopravní infrastruktura.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Návrh Metropolitního plánu je připraven, na řadu přicházejí obyvatelé města. Chceme s lidmi mluvit co nejvíce, právě oni totiž svoje čtvrti znají nejlépe. I proto pořádáme informační tour a další informační aktivity. Čas na prostudování plánu jsme prodloužili o dva měsíce.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
V letošním roce se povedlo vybojovat zásadní navýšení finančních prostředků pro rozvoj cyklistiky v Praze. Zájem o pohyb po městě na kole neustále stoupá a naším úkolem je zajistit co nejlepší podmínky pro bezpečnou a komfortní jízdu.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Praha téměř jedenáct let nepostavila jediný byt a svůj bytový fond spíše jen rozprodávala. Nyní měníme kurz. Během dvou až tří let město postaví 1 100 bytů. K 7 000 bytů, které dnes vlastní, je to skokový nárůst o 16 procent. Jsem hrdý na to, že se mi změnu kurzu podařilo prosadit.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video