Praha považuje péči o potřebné za jednu ze svých priorit, proto jsme na HELPfair pozvali přes sto organizací a občanských sdružení. Chceme, aby na tomto veletrhu sociálních služeb byly prezentovány všechny znevýhodněné skupiny a nikdo nebyl opomenut.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Efektivní využití investic příspěvkových organizací je základem dobrého hospodaření hlavního města Prahy. Aktuálním příkladem z praxe, jak efektivně a hospodárně lze nakládat s veřejnými prostředky, je spolupráce mezi Lesy hl. m. Prahy a Správou služeb hl. m. Prahy.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Bezplatné školní obědy představují součást mojí dlouhodobé snahy o začlenění dětí nacházejících se v hmotné nouzi. V porovnání s minulým rokem podpoříme letos o přibližně čtyřicet procent více dětí, bezplatné školní obědy se budou od září týkat přibližně tisícovky dětí ve věku od tří do patnácti let.

Irena Ropková
radní hlavního města

Irena Ropková, radní hlavního města
Jsem ráda, že se nám daří naplňovat vizi, kterou jsme si stanovili, a postupně Výstaviště proměňovat v místo, které je otevřeno lidem a kam si Pražané rádi najdou cestu. Na první novinky se návštěvníci mohou těšit už letos.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Rozhodně most bourat nechci, ale jednou z největších komplikací je, že ministerstvo kultury stále nerozhodlo, jestli je Libeňský most kulturní památkou nebo ne, a tím nás jako vlastníka uvádí v nejistotu a brzdí tak přípravu samotné opravy.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Školní klima nelze podceňovat. Předurčuje úspěšnost vzdělávacího a výchovného procesu a tím i budoucnost každého z žáků – mj. jeho psychický vývoj i sociální kompetence. Bezpečné školní klima je zároveň velmi křehké, závisí na fungující komunikaci, důvěře a systematické součinnosti pedagogů, dětí a rodičů.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Výstava Praha světová 2017 – 25 let v UNESCO je unikátní příležitostí připomenout si, proč je Praha pro tuzemské i zahraniční návštěvníky atraktivní, že má co nabídnout a že máme být na co pyšní. A že samozřejmě vynaložíme veškeré úsilí, abychom toto dědictví zachovali pro budoucí generace.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Úprava vstupního prostoru Výstaviště je plánována na příští rok, ale v areálu ještě v letošním roce otevřeme griloviště, začneme budovat vodní biotop, vznikne bikrosová dráha nebo park vodních sportů a her.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města
Areál Holešovické tržnice má velký potenciál stát se oblíbeným místem pro trávení volného času. Památkově chráněné budovy i rozsáhlá prostranství s dobrou dopravní dostupností by neměly sloužit jen jako nákupní centrum, ale mohou se stát i novým centrem kulturního života.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Pro realizaci tzv. vlastnického modelu provozování Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod má hlavní město Praha k dispozici odborně způsobilou ovládanou akciovou společnost - Pražskou vodohospodářskou společnost.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Právě na webových prezentacích jednotlivých samospráv je vidět, zda mají skutečný zájem o interakci s veřejností. Velmi mě proto těší, že dnes můžeme v rámci krajského kola Zlatého erbu ocenit ty, u kterých se dostavil nápad i jeho realizace.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města

Magistrát Hlavního města Prahy

Informace

 • z magistrátu
 • z dopravy

Informace z magistrátu

 • Primátorka se setkala s prezidentem Singapuru

  26. květen Pražská primátorka Adriana Krnáčová a další členové Rady hl. m. Prahy včera přivítali v Brožíkově sále Staroměstské radnice prezidenta Singapuru, pana Tonyho Tan Keng Yama s delegací. Primátorka mimo...

 • Praha se zapojila do projektu STEPHANIE

  26. květen Hlavní město Praha se stalo jedním z osmi partnerů pětiletého evropského projektu STEPHANIE, který je realizován v rámci programu Interreg Europe. Ve dnech 7. a 8. června 2017 tak na území metropole...

 • Dotace od města pomohou dvěma pražským nemocnicím

  25. květen Pražští zastupitelé dnes schválili poskytnutí dotací Nemocnici Na Bulovce a Thomayerově nemocnici. Finanční prostředky v celkové výši téměř 6 milionů korun jsou určeny na stavební úpravy a na nákup...

Informace z dopravy

 • Informace o dopravním opatření v Bubenečském tunelu

  19. květen Upozorňujeme na noční uzávěru Bubenečského tunelu ze soboty 20. na neděli 21. května, a to od 23:00 do 05:00 hodin.

 • Vyhodnocení stavu podzákladí Libeňského mostu

  10. květen Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zadala v období prosince 2016 až února 2017 provedení diagnostiky podzákladí a základu třetího pilíře Libeňského mostu. Cílem bylo ověřit aktuální stav a...

 • Změny v městské i příměstské dopravě

  27. duben Od 29. dubna 2017 dojde v pracovních dnech k posílení provozu metra na všech třech linkách. Na řadě městských autobusových linek budou zkráceny večerní intervaly a vybrané páteřní autobusové linky...

Spustit video