Informace k jednání Zastupitelstva HMP

4. mimořádné jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čvrtek 19. října 2017. Zasedání je veřejné a začíná v 9.00 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Kontrolovat budeme jak řidiče klasických taxislužeb, tak ty, kteří jezdí pro některou z nových platforem. Nyní neexistuje legislativa, která by určovala, že se má na nové platformy nahlížet jinak, proto k nim musíme přistupovat jako k standardní taxislužbě.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Věřím, že nalezený konsenzus v oblasti finančních vztahů vůči městským částem je dobrým východiskem pro sestavení vyrovnaného rozpočtu hlavního města Prahy na příští rok. K navýšení finančních vztahů jsme mohli přistoupit zejména s ohledem na pozitivní očekávání v oblasti výběru daní.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
V rámci projektu zmente.to nejvíce podnětů lidé posílají ke stavu městských komunikací, ke stavu veřejných prostranství a také k Pražské integrované dopravě. V případě komunikací řeší Technická správa komunikací nejčastěji poškozené chodníky nebo dopravní značky, špatně viditelné vodorovné značení na silnici, výmoly nebo prořez přerostlé zeleně.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Severojižní magistrála je dnes především bariérou. Prvním krokem k její proměně v městský bulvár by měla být úprava parků, ulic a náměstí, které k ní přiléhají. Vzniknout by také mělo několik nových přechodů pro chodce.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Součástí nočního povodňového cvičení Troja 2017 byla i zkouška vůbec nejsložitější části protipovodňové ochrany hlavního města Prahy v ulici Pod Havránkou, kde se nachází atypické mobilní protipovodňové opatření s výškou přes 6 metrů.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Pokaždé, když mám příležitost přesvědčit se na vlastní oči, jak přístroje a vybavení z finanční dotace Prahy pomáhají pacientům a také personálu nemocnic, znovu a znovu si uvědomuji význam této podpory ze strany Prahy. Například ve FN Královské Vinohrady za ni pořídili nový víceúčelový přenosný ultrazvuk a transportní lehátka.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
V programu „Kotlíkových dotací“ jsme podpořili již 174 občanů celkovou částkou 20 590 398,01 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že jsou domácnosti po dopravě druhým nejvýznamnějším zdrojem emisí škodlivin v Praze, jsem ráda, že se počet občanů používajících neekologické kotle na uhlí daří snižovat.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Rozhodli jsme se zřídit historicky první pozici ombudsmana pro evropské fondy. V případě jakékoliv pochybnosti nad postupem pracovníků odboru FON MHMP, který operační program řídí, se žadatelé či příjemci mohou nově obrátit na nezávislého odborníka.

Irena Ropková
radní hlavního města

Irena Ropková, radní hlavního města
Případy domácího násilí se daří odhalovat zejména díky dobré a koordinované spolupráci s policií a dalšími složkami. Navíc si svou činností získávají stále větší důvěru u ohrožených osob. Letos se počet kontaktů s těmito osobami pohyboval v průměru okolo 500 za měsíc.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Praha je připravena realizovat všechny potřebné kroky vedoucí k oboustranně výhodné dohodě, která povede k rozšíření majetku hlavního města Prahy o Trojský pivovar a jeho následné připojení k areálu pražské zoo.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video