Informace k jednání Zastupitelstva HMP

36. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018. Zasedání je veřejné a začíná v 9.00 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Pan Miloš Forman byl velký umělec a já jsem ráda, že mu alespoň takto můžeme poděkovat a zároveň si ho připomenout.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Navýšení prostředků pro podporu Programu Čistá energie Praha 2018 o 6 milionů na 24 milionů korun zajistí snížení počtu zamítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokované částky v tomto roce.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
V letošním roce se povedlo vybojovat zásadní navýšení finančních prostředků pro rozvoj cyklistiky v Praze. Zájem o pohyb po městě na kole neustále stoupá a naším úkolem je zajistit co nejlepší podmínky pro bezpečnou a komfortní jízdu.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
V letošním programu Čistá energie došlo k některým dílčím změnám. Byl rozšířen okruh objektů o rekreační objekty, ve kterých má žadatel trvalé bydliště, o dotaci mohou žádat i lidé, kteří splňují také podmínky tzv. Kotlíkových dotací Praha.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Praha téměř jedenáct let nepostavila jediný byt a svůj bytový fond spíše jen rozprodávala. Nyní měníme kurz. Během dvou až tří let město postaví 1 100 bytů. K 7 000 bytů, které dnes vlastní, je to skokový nárůst o 16 procent. Jsem hrdý na to, že se mi změnu kurzu podařilo prosadit.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Doposavad vzniklo v tomto volebním období přibližně jeden a půl tisíce míst v mateřských školách a přes čtyři tisíce míst v základních školách. Díky podpoře prostřednictvím rozpočtové rezervy pro městské části bude toto číslo i letos narůstat.

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hlavního města

Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města
Strážníci Městské policie hlavního města Prahy poskytují maximální součinnost všem subjektům pro to, aby se co nejvíce minimalizoval případný negativní dopad uzavírky Husitské ulice v souvislosti se stavem okolních ulic a dalších komunikací.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Hlavní město považuje PVK za efektivně fungující společnost a přes svůj podíl chce mít větší účast na provozování vodárenské infrastruktury. To je i jeden z hlavních důvodů připravovaného holdingu městských firem, do kterého se PVK v budoucnu rozhodně začlení.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města
Město využije všechny možnosti, aby ochránilo nadprůměrnou urbanistickou kvalitu sídliště Ďáblice a zlepšilo kvalitu veřejných prostranství. Jsme připraveni jednat i o výkupu areálů občanské vybavenosti.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Nedělní pocta Miloši Formanovi v Obecním domě je důstojným připomenutím jednoho z největších umělců minulého i současného století.
 

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Situace lidí bez přístřeší je monitorována, a to nejen v zařízeních, ale také prostřednictvím terénních pracovníků přímo v ulicích. Zatím bez větších problémů, kapacity nocleháren jsou zaplněny na 80 procent, volná místa k přenocování jsou i na lodi Hermes.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

 • z magistrátu
 • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

 • Dopravní opatření v Těšnovském tunelu

  19. dubna Upozorňujeme na noční uzávěry Těšnovského tunelu 23. do 27. dubna 2018. Důvodem je pravidelná údržba a mytí tunelu.

 • Dopravní opatření na komunikaci Vršovická

  9. dubna Od 12. dubna do 13. května 2018 bude omezen provoz na komunikaci Vršovická ve směru z centra, kde bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy opravovat vozovku. Jedná se o úsek ulic Moskevská...

 • Informace o dopravním opatření na komunikaci Keplerova

  10. dubna Od pondělí 16. dubna 2018 bude zcela uzavřena Keplerova ulice v Praze 1, která byla dosud průjezdná směrem do centra. Důvodem je pokračující oprava odvodnění komunikace, plánovaný termín dokončení...

Spustit video