Chtěl bych vyjádřit hlubokou soustrast všem rodinám a blízkým obětí včerejších teroristických útoků ve Španělsku. Na památku zemřelých a uctění jejich památky hl. m. Praha dnes večer nasvítí Petřínskou rozhlednu ve španělských barvách.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Vzhledem k tomu, že je v Praze velké množství zahrad, sadů lesů a parků, kde právě navigace byla největším problémem, rozhodli jsme se rozmístit 29 tzv. bodů záchrany. Podle nich člověk v krizové situaci naprosto přesně identifikuje místo, kde se právě nachází.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Chceme se inspirovat v zemích, kde se rozvoj města důkladně projednává s veřejností a kde jsou lidé spokojenější s prostředím i se svým životním stylem.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Nově schválená závazná metodika výběrových řízení obsahuje jako jednu z podmínek, které musí splnit každý poskytovatel zdravotních služeb, který chce poskytovat své služby v rámci všeobecného zdravotního pojištění v Praze, dodržování ordinačních hodin.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Chceme spustit pilotní projekt Re-Use centra a hledáme prostory pro jeho umístění. Jde o další krok v naplňování známého hesla „Reduce, reuse, recycle“. Tady se snažíme jak o redukci množství odpadu, tak o jeho znovuvyužití.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Jedná se o přesně identifikované body, které jsou označeny jedinečným kódem s kombinací dvou písmen a třech číslic. Pod takto složeným kódem je každý z 29 bodů zařazen do jednotné databáze všech složek záchranného systému.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Jsem rád, že byl přijat můj návrh na zlevnění těch položek ceníku pro zóny placeného stání, které byly zbytečně vysoké. Sníží se tak finanční zátěž pro velké množství Pražanů i živnostníků. V neposlední řadě pak ulevujeme zdravotně postiženým.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Jsem ráda, že jsme po konstruktivních jednáních došli ke společnému návrhu efektivního přerozdělení části přebytku. Tímto krokem podpoříme více než 100 projektů v oblastech školství a sportu, zkvalitnění veřejného prostoru, služeb pro občany a návštěvníky Prahy, v sociální oblasti a zdravotnictví nebo v oblasti pořízení a rekonstrukce majetku hl. města Prahy.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Na lodi Hermes je lidem bez přístřeší v pracovních dnech v poledne nabízen balíček s jídlem. Touto službou se snažíme odlehčit přetíženým nízkoprahovým centrům U Bulhara a v Praze 7. Další takové výdejní místo připravujeme v Michli.menut.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Bezplatné školní obědy představují součást mojí dlouhodobé snahy o začlenění dětí nacházejících se v hmotné nouzi. V porovnání s minulým rokem podpoříme letos o přibližně čtyřicet procent více dětí, bezplatné školní obědy se budou od září týkat přibližně tisícovky dětí ve věku od tří do patnácti let.

Irena Ropková
radní hlavního města

Irena Ropková, radní hlavního města
Úprava vstupního prostoru Výstaviště je plánována na příští rok, ale v areálu ještě v letošním roce otevřeme griloviště, začneme budovat vodní biotop, vznikne bikrosová dráha nebo park vodních sportů a her.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města

Magistrát Hlavního města Prahy

Informace

 • z magistrátu
 • z dopravy

Informace z magistrátu

 • Výstava na Kampě: 15 let od povodně

  17. srpen Až do 30. září je na Kampě volně přístupná výstava fotografií, která připomíná srpnovou povodeň 2002 v Praze. Slavnostní vernisáže výstavy se ve středu 16. srpna zúčastnila primátorka hl. m. Prahy...

 • Praha chce být ‘hygge’!

  16. srpen Od 17. srpna do 19. září 2017 budou díky spolupráci hlavního města Prahy a Velvyslanectví Dánského království k vidění dvě části putovní výstavy se souhrnným názvem „Města s dobrou adresou“. Venkovní...

 • Situace v čistírně odpadních vod se po loňské havárii zlepšila

  16. srpen Provozovatel Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV), Pražské vodovody kanalizace, a.s., (PVK) provedl řadu opatření, která snižují možnosti havárie na zařízení čistírny a zlepšují čistící proces...

Informace z dopravy

Spustit video