Informace k jednání Zastupitelstva HMP

1. ustavující jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 15. listopaduu 2018. Zasedání je veřejné a začíná v 9.00 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Všechny týmy odvedly profesionální práci, kterou jsme v průběhu společně konzultovali, a nakonec představily velmi kvalitní návrhy, takže jsme opravdu měli z čeho vybírat. Rozhodnutí o vítězi návrhu revitalizace Karlova náměstí bylo opravdu velmi náročné.

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl.m. Prahy
Návrh základních parametrů rozpočtu Prahy pro rok 2019 je hotov. Těší mě, že jsme s kolegy připravili pro další období vyšší prostředky na investice, tedy konkrétně o více než tři čtvrtě miliardy korun vyšší.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Lidé si oblíbili roční kupony a připadá jim dobré jezdit MHD za 10 Kč denně. Zároveň se ukázalo, že levnější jízdné a možnost pokutu za jízdu načerno snížit motivuje lidi k tomu, aby si pořídili kupony a jezdili legálně.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Na přehlídce bude zastoupena řada bezpečnostních složek včetně těch, které spadají přímo pod hlavní město Prahu. Jejich příslušníci se nejenom přehlídky zúčastní, ale budou také dohlížet na její bezpečný průběh.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Realitní portál vstupuje do další fáze rozvoje. Oslovili jsme městské části a nabídli jim možnost spolupráce, abychom docílili postupného sjednocení nabídky městského majetku. Na portálu už se objevily nabídky z Prahy 7.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města
Společně se středoškoláky usilujeme o pozitivní změny v oblasti školního stravování. Pro rok 2019 navrhuji na posílení platů zaměstnanců jídelen a komplexní podporu systému školního stravování vyčlenit 100 milionů korun z rozpočtu hlavního města Prahy.

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hlavního města

Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města
Železniční trasa na letiště a modernizace kolejového spojení s Kladnem je nepochybně klíčová investice příštího desetiletí. Aktualizace Zásad územního rozvoje umožňuje v úseku mezi stanicemi Dejvice – Veleslavín tunelovou variantu.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Cílem letos schválené koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy je poskytnout záchranné službě, která je výkladní skříní systému zdravotní péče v Praze, adekvátní podmínky pro provoz ve střednědobém horizontu.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Po deseti letech se nám konečně daří řešit dostavbu vyhořelé části Průmyslového paláce. Úkolem projektu je nejen dostavba levého křídla paláce do jeho původní podoby. Obměna se bude týkat také okolí paláce.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Pokud majitelé podniků v Praze 1 žijící z turistického ruchu, nemají zájem se situací,  něco dělat, pak asi není jiné cesty než vyhláškou provozní dobu barů a diskoték a klubů omezit. Jde o to, aby centrum města bylo normálně obyvatelné.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Projekt Kotlíkové dotace je velmi úspěšný. Za dobu, kdy běží – od roku 2016 - získalo dotaci 234 lidí, kteří přestali znečišťovat ovzduší tím, že začali využívat ekologické zdroje topení.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video