Informace k jednání Zastupitelstva HMP

25. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 30. března 2017. Zasedání je veřejné a začíná v 9.00 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Posilování platů v oblasti školství z pražského rozpočtu považuji za jeden z největších úspěchů tohoto vedení hlavního města. Daří se nám tak alespoň zčásti kompenzovat dlouhodobě nízké platy ve školství a zvýšené náklady na život v Praze.

Irena Ropková
radní hlavního města

Irena Ropková, radní hlavního města
Jsem velmi ráda, že se podařilo v rámci Programu Čistá energie Praha zvýšit finanční příspěvek pro náhradu kamen na pevná paliva. Doufám, že to bude motivovat občany topící v kamnech uhlím k jejich výměně za moderní vytápění centrálního typu s ekologickým zdrojem.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Zastupitelstvo Prahy bude rozhodovat o návrhu na poskytnutí dotací městským částem na 73 investičních akcí v objemu 1 275 000 000 korun.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Do půlky dubna budou hotovy podklady studie dopadů na životní prostředí EIA dostavby Pražského okruhu, tzv. 511. Jejich schválení je hlavním předpokladem dalších prací na této pro Prahu stěžejní dopravní stavbě.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Stejně jako tisíce obdivovatelů první dámy českého loutkového divadla cítím nad odchodem Heleny Štáchové hlubokou lítost. Její hlas se navždy vepsal do duší a srdcí mnoha generací.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Nejrychlejší cesta, jak mohou lidé posílat své náměty, připomínky a stížnosti z oblasti dopravy je přes aplikaci zmente.to. Všimnete si třeba nového výmolu uprostřed vozovky. V aplikaci ho můžete lokalizovat na mapě, na místě vyfotit a během chvilky poslat.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
I nadále posilujeme financování Lékařské pohotovostní služby v Praze. Podařilo se nám schválit další finanční prostředky v celkové výši 1 607 478 Kč, které nemocnice poskytující pohotovostní služby využijí na nákup přístrojového vybavení a modernizaci.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Cílem podkladové studie je získat konkrétnější podmínky pro revitalizaci území Nákladového nádraží Žižkov. Nové využití hledá i funkcionalistická budova žižkovského nádraží v roce 2013 vyhlášená za kulturní památku.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Stav služebních vozidel městské policie byl tristní. K mé velké spokojenosti se podařilo realizovat nákup nových vozů, což přispěje ke kvalitnějšímu vybavení pražských strážníků, a tím i k lepšímu zajištění bezpečnosti občanů i návštěvníků naší metropole.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města

Magistrát Hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video

Líbí se Vám nový vzhled stránek?