Chceme udělat z Prahy centrum umělé inteligence a do Česka přilákat světové vědce, rozšířit základnu českých AI talentů a napomoci vzniku nových technologických firem a start-upů. Nová řešení bude možné mimo jiné využít pro efektivnější plánování objízdných tras při opravách ulic nebo zkrácení čekacích dob na světelných křižovatkách.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Nízká nabídka a regulace na bankovním trhu generuje zvýšenou poptávku po nájemním bydlení a tato situace se týká celého města. Je třeba intenzivně pracovat na doplňování potřebného počtu bytů jak ze strany soukromých investorů, tak města, aby se nabídka nájemního bydlení rozšířila.

Petr Hlaváček
náměstek primátora

Rostlinný bioodpad, který doma produkujeme, patří do kompostárny nebo do bioplynové stanice. Určitě nepatří do směsného odpadu. Proto jsme se od nového roku rozhodli zvýhodnit třídění rostlinného bioodpadu a zlevnit tuto službu občanům o 50 procent.

Petr Hlubuček
náměstek primátora

Akční plán projektu Polaď Prahu je zásadní dokument. Máme jasný harmonogram toho, jakými konkrétními kroky udělat z Prahy moderní metropoli 21. století. Přesně víme, kdy se jaká důležitá dopravní stavba začne realizovat, kdo za ni ponese zodpovědnost a proč je důležitá v kontextu Prahy v návaznosti na další projekty.

Adam Scheinherr
náměstek primátora

Plánujeme co nejvíce sport a sportovní zařízení v hlavním městě podporovat. Naším hlavním cílem je, aby sportovní kluby a provozovatelé sportovišť měli jistotu, že se s nimi do budoucna počítá a že podpora hlavního města neskončí s dalšími volbami.

Vít Šimral
radní hlavního města

Místní komunity jsou to, co dělá město dobrým městem k žití. Jsem přesvědčena, že město má podporovat nejen kulturní instituce, ale právě i drobné sousedské iniciativy. Místní dokáží nejlépe trefit potřeby svého sousedství, ukazují, jak jsou Pražané činorodí, a originální či rozmanité akce jsou snadno přístupné všem.

Hana Třeštíková
radní hlavního města

Dostupnost vlastnického či nájemného bydlení v Praze je nutné řešit. Dostupné družstevní bydlení s účastí hlavního města Prahy skýtá šanci především pro příslušníky střední příjmové třídy a je pak příležitostí také například pro zástupce profesí, které jsou strategicky důležité pro chod a rozvoj metropole.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Nelegální grafitti dle mého názoru patří mezi nejhorší podobu vizuálního smogu v Praze, který poškozuje majetek soukromých osob i města. Na druhou stranu street art do města patří, ale jen v případě, že se jedná o opravdovou uměleckou tvorbu. Pro tyto případy rád podpořím výběr legálních ploch v majetku města.

Jan Chabr
radní hlavního města

Prosazujeme transparentní hospodaření hlavního města, které si občané vyhledají jedním klikem na počítači. Spustili jsme CityVizor pro Prahu, čímž se kompletně zprůhlednilo 90 miliard korun. Teď možnost otevřít rozpočet lidem nabízíme i všem městským částem, které tuto službu mohou využívat zdarma.

Adam Zábranský
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

 • z magistrátu
 • z dopravy

Informace z magistrátu

 • Praha bude spolupořádat kongres ICGAI

  24. února Jeho tématem bude regulace a etika umělé inteligence. Očekává se až 450 účastníků z řad předních vědců, politiků i zástupců světových institucí.

 • Praha dává krizové byty k dispozici potřebným

  24. února Pražané, kteří se ocitli v náhlé a závažné bytové tísni a nejsou schopni ji vyřešit sami, mají nově možnost na tři měsíce využít tzv. krizové byty v majetku hlavního města s vyloučením prodloužení této lhůty užívání.

 • Praha zveřejňuje plán zakázek nad 20 milionů korun na rok 2020

  24. února V rámci zvýšení transparentnosti hospodaření s financemi hlavního města Praha sestavila přehledný plán zakázek nad 20 milionů korun, které budou tento rok vypsány.

Informace z dopravy

Spustit video