Informace k jednání Zastupitelstva HMP

35. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 22. března 2018. Zasedání je veřejné a začíná v 9.00 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Prohlášení Václavského náměstí za mimořádně významné území je především symbolickým krokem, kterým chceme při 100. výročí vzniku republiky podtrhnout jeho důležitost. V průběhu celé historie se na tom místě psaly dějiny naší země a ten prostor má proto celorepublikový význam.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Jsem ráda, že jsem našla způsob, jak uspokojit požadavky městských částí. Podle struktury účelu uvedeného v přijatých žádostech hlavní město Praha dotacemi podpoří zejména kapitolu školství.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
V zahraničí se bikesharing osvědčil jako skvělý doplněk pěší dopravy a MHD. Klíčem k úspěchu je maximální flexibilita a dostupnost kol, samozřejmě ale v rámci stanovených pravidel. Kola mají pomoci lidem s dopravou, ne překážet na nevhodných místech.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Strážníci Městské policie hlavního města Prahy poskytují maximální součinnost všem subjektům pro to, aby se co nejvíce minimalizoval případný negativní dopad uzavírky Husitské ulice v souvislosti se stavem okolních ulic a dalších komunikací.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Rozšířením retenčního prostoru na Rohanském ostrově dojde k vytvoření významného přírodního prvku, který vytvoří domovské prostředí celé řadě živočichů. Vznikne zde také místo pro oddych a rekreaci obyvatel a návštěvníků Prahy. Zároveň bude zajištěna přirozená retence vody v krajině během povodňových stavů.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Hlavní město považuje PVK za efektivně fungující společnost a přes svůj podíl chce mít větší účast na provozování vodárenské infrastruktury. To je i jeden z hlavních důvodů připravovaného holdingu městských firem, do kterého se PVK v budoucnu rozhodně začlení.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města
Město využije všechny možnosti, aby ochránilo nadprůměrnou urbanistickou kvalitu sídliště Ďáblice a zlepšilo kvalitu veřejných prostranství. Jsme připraveni jednat i o výkupu areálů občanské vybavenosti.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Projekt pražské seniorské umělecké akademie je v České republice zcela unikátní. Funguje na vybraných základních uměleckých školách a nyní připravujeme jeho rozšíření o další vzdělávací projekty určené seniorům na městských středních školách.

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hlavního města

Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města
Pro upřesnění ohledně stavebního povolení pro rekonstrukci Václavského náměstí - jedná se ve skutečnosti o tři stavební povolení, která nabyla právní moci ve stejný den, jednak pro stavební část - objekty, za druhé pro vodohospodářskou část - kanalizace, vodovod, a za třetí pro dopravní část – komunikace.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Situace lidí bez přístřeší je monitorována, a to nejen v zařízeních, ale také prostřednictvím terénních pracovníků přímo v ulicích. Zatím bez větších problémů, kapacity nocleháren jsou zaplněny na 80 procent, volná místa k přenocování jsou i na lodi Hermes.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

 • z magistrátu
 • z dopravy

Informace z magistrátu

 • Fotografická soutěž „Lípa – náš národní strom“

  16. března Hlavní město Praha v letošním jubilejním 100. roce vzniku Československé republiky podpořilo fotografickou soutěž o nejkrásnější lípu. Soutěž organizuje web Pražské stromy ve spolupráci s Magistrátem...

 • Česká města lákají investory na prestižním realitním veletrhu MIPIM

  16. března Dnešním dnem vrcholí veletrh MIPIM, největší evropská přehlídka nemovitostí a investičních příležitostí, jejíž 29. ročník probíhá ve Festivalovém paláci francouzského Cannes od úterý 13. března. V...

 • Obnova zahrady Kaštanka ve Stromovce

  16. března Kaštanka je areál přilehlý k objektu Šlechtovy restaurace, kde bývala zahrádka této kdysi velmi oblíbené restaurace. Pojmenován byl podle zde rostoucích kaštanů a nacházel se v něm litinový altán. Ten...

Informace z dopravy

 • Dopravní opatření na komunikaci Na Slupi

  16. března Upozorňujeme na dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí ulice Na Slupi v Praze 2. Oprava komunikace je plánována od 19. března do konce srpna 2018. Práce budou probíhat po etapách, kdy bude...

 • Rekonstrukce Husitské ulice začne už 12. března

  8. března Husitská ulice Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahájí 12. března rozsáhlou rekonstrukci Husitské ulice, důležité pražské radiály, která propojuje centrální část města s východním sektorem...

 • Dopravní opatření na komunikaci Českobrodská

  5. března Od 5. března do 30. června probíhá kompletní rekonstrukce komunikace Českobrodská v úseku mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy. Úsek je pro individuální automobilovou dopravu (až na výjimky) uzavřen.

Spustit video