Stavba musela splňovat absurdní podmínku, aby 1. března dopadaly přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy bytu po dobu 90 minut. Nově stavebníci nebudou nuceni projektovat budovy prapodivných tvarů a orientace, aby normu splnili.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Chceme zlepšit a sjednotit informační a navigační systém v ulicích města. Připravili jsme speciální webovou stránku, kde nám mohou lidé posílat jak pozitivní příklady. Všechny podněty také dostanou odborníci, kteří budou na projektu pracovat.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Praha se aktivně zapojila do mezinárodního projektu „Build Future - Stop Bullying“ zaměřeného na výměnu informací v oblasti prevence a řešení šikany ve školách. Výzvou do budoucna je udržení komplexních programů primární prevence šikany a jejich rozšíření do škol.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Mobilní služebna umožní lépe dohlížet na veřejný pořádek na Hlavním nádraží a v jeho okolí. Měla by navíc preventivně působit na velké množství závadových osob, které obecně vytváří této lokalitě nehezkou pověst.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Dnešní rozhodnutí zajistí Praze absolutní kontrolu nad distribucí vody i více prostředků na obnovu vodovodní sítě. Kupní cena bude plně pokryta z budoucích dividend. To znamená, že dlouhodobě nezatíží městský rozpočet ani neovlivní cenu vody v Praze.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města
Celkové příjmy Prahy roku 2017 dosáhly úrovně 77,8 miliardy korun. Celkové výdaje 70,3 miliardy korun, z čehož výdaje běžné tvořily 57,9 miliardy korun a výdaje kapitálové 12,4 miliardy korun.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Projekt Kotlíkové dotace je velmi úspěšný. Za dobu, kdy běží – od roku 2016 - získalo dotaci 234 lidí, kteří přestali znečišťovat ovzduší tím, že začali využívat ekologické zdroje topení.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Aktivně řešíme nedostatečné kapacity v oblasti základního vzdělávání. Díky naší podpoře vzniklo tisíce nových míst ve školách, nyní zahajujeme stavbu zcela nové základní školy na Zličíně pro 540 žáků.

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hlavního města

Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města
To, že Praha je osmou nejnavštěvovanější kongresovou destinací světa, je i výsledkem dlouhodobé podpory a grantové politiky města a spolupráce s podnikateli. K dobrému umístění přispívá především pozitivní bezpečnostní situace, dostatečné ubytovací kapacity a také kvalitní dopravní infrastruktura.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Návrh Metropolitního plánu je připraven, na řadu přicházejí obyvatelé města. Chceme s lidmi mluvit co nejvíce, právě oni totiž svoje čtvrti znají nejlépe. I proto pořádáme informační tour a další informační aktivity. Čas na prostudování plánu jsme prodloužili o dva měsíce.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Praha téměř jedenáct let nepostavila jediný byt a svůj bytový fond spíše jen rozprodávala. Nyní měníme kurz. Během dvou až tří let město postaví 1 100 bytů. K 7 000 bytů, které dnes vlastní, je to skokový nárůst o 16 procent. Jsem hrdý na to, že se mi změnu kurzu podařilo prosadit.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video