Prohlášení Václavského náměstí za mimořádně významné území je především symbolickým krokem, kterým chceme při 100. výročí vzniku republiky podtrhnout jeho důležitost. V průběhu celé historie se na tom místě psaly dějiny naší země a ten prostor má proto celorepublikový význam.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Doposavad vzniklo v tomto volebním období přibližně jeden a půl tisíce míst v mateřských školách a přes čtyři tisíce míst v základních školách. Díky podpoře prostřednictvím rozpočtové rezervy pro městské části bude toto číslo i letos narůstat.

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hlavního města

Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města
Jsem ráda, že jsem našla způsob, jak uspokojit požadavky městských částí. Podle struktury účelu uvedeného v přijatých žádostech hlavní město Praha dotacemi podpoří zejména kapitolu školství.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
V zahraničí se bikesharing osvědčil jako skvělý doplněk pěší dopravy a MHD. Klíčem k úspěchu je maximální flexibilita a dostupnost kol, samozřejmě ale v rámci stanovených pravidel. Kola mají pomoci lidem s dopravou, ne překážet na nevhodných místech.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Strážníci Městské policie hlavního města Prahy poskytují maximální součinnost všem subjektům pro to, aby se co nejvíce minimalizoval případný negativní dopad uzavírky Husitské ulice v souvislosti se stavem okolních ulic a dalších komunikací.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Rozšířením retenčního prostoru na Rohanském ostrově dojde k vytvoření významného přírodního prvku, který vytvoří domovské prostředí celé řadě živočichů. Vznikne zde také místo pro oddych a rekreaci obyvatel a návštěvníků Prahy. Zároveň bude zajištěna přirozená retence vody v krajině během povodňových stavů.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Hlavní město považuje PVK za efektivně fungující společnost a přes svůj podíl chce mít větší účast na provozování vodárenské infrastruktury. To je i jeden z hlavních důvodů připravovaného holdingu městských firem, do kterého se PVK v budoucnu rozhodně začlení.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města
Město využije všechny možnosti, aby ochránilo nadprůměrnou urbanistickou kvalitu sídliště Ďáblice a zlepšilo kvalitu veřejných prostranství. Jsme připraveni jednat i o výkupu areálů občanské vybavenosti.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Pro upřesnění ohledně stavebního povolení pro rekonstrukci Václavského náměstí - jedná se ve skutečnosti o tři stavební povolení, která nabyla právní moci ve stejný den, jednak pro stavební část - objekty, za druhé pro vodohospodářskou část - kanalizace, vodovod, a za třetí pro dopravní část – komunikace.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Situace lidí bez přístřeší je monitorována, a to nejen v zařízeních, ale také prostřednictvím terénních pracovníků přímo v ulicích. Zatím bez větších problémů, kapacity nocleháren jsou zaplněny na 80 procent, volná místa k přenocování jsou i na lodi Hermes.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

 • z magistrátu
 • z dopravy

Informace z magistrátu

 • Dopravní podnik modernizuje metro, hlavní město ho přitom podpoří

  23. března Zastupitelé hlavního města Prahy dali zelenou dalším projektům na podporu energetických úspor v městských objektech. Schválili dotaci na modernizaci vzduchotechniky hlavního větrání ve větracích...

 • Praha podpoří Hodinu Země

  23. března Hlavní město se v sobotu 24. března 2018 připojí k akci Hodina Země. V jejím rámci lidé, firmy i města dávají symbolickým společným zhasnutím najevo, že vědí o problému globálního oteplování a že ho...

 • Pražští senioři se setkají v Obecním domě

  23. března Hlavní město pořádá v neděli 25. března Jarní setkání seniorů. Akce se bude konat od 15.00 do 19.00 v Obecním domě a je určena především pro klienty příspěvkových organizací hlavního města Prahy,...

Informace z dopravy

Spustit video