Dočasné omezení provozu pracoviště registru vozidel na Jarově

V úterý 25. července 2017 bude omezen provoz pracoviště registru vozidel na Jarově. Odbaveni budou pouze klienti objednaní přes rezervační systém.

Více informací
Definitivně ukončujeme systém, na kterém byla Opencard vydávána, a to v podstatě znamená absolutní tečku za celým tím příběhem, který Prahu stál 1,7 miliardy korun. Nikdo nemusí mít obavy, že by konec toho systému způsobil nějaké komplikace nebo nepříjemnosti.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Jsem rád, že byl přijat můj návrh na zlevnění těch položek ceníku pro zóny placeného stání, které byly zbytečně vysoké. Sníží se tak finanční zátěž pro velké množství Pražanů i živnostníků. V neposlední řadě pak ulevujeme zdravotně postiženým.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Náměstí OSN ve Vysočanech čeká velká změna. Nové přechody, chodníky, lavičky nebo stromy a mnohé další. Věřím, že návrhy v nově schválené studii napomůžou náměstí oživit a učinit z něj příjemné místo nejen pro místní obyvatele.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Jsem ráda, že jsme po konstruktivních jednáních došli ke společnému návrhu efektivního přerozdělení části přebytku. Tímto krokem podpoříme více než 100 projektů v oblastech školství a sportu, zkvalitnění veřejného prostoru, služeb pro občany a návštěvníky Prahy, v sociální oblasti a zdravotnictví nebo v oblasti pořízení a rekonstrukce majetku hl. města Prahy.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Nyní máme reálné vyhlídky, že za dva roky touto dobou, tedy na začátku letní sezóny, budou moci návštěvníci opět využít Šlechtovku pro odpočinek a společenská setkávání.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Praha považuje péči o potřebné za jednu ze svých priorit, proto jsme na HELPfair pozvali přes sto organizací a občanských sdružení. Chceme, aby na tomto veletrhu sociálních služeb byly prezentovány všechny znevýhodněné skupiny a nikdo nebyl opomenut.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Bezplatné školní obědy představují součást mojí dlouhodobé snahy o začlenění dětí nacházejících se v hmotné nouzi. V porovnání s minulým rokem podpoříme letos o přibližně čtyřicet procent více dětí, bezplatné školní obědy se budou od září týkat přibližně tisícovky dětí ve věku od tří do patnácti let.

Irena Ropková
radní hlavního města

Irena Ropková, radní hlavního města
Školní klima nelze podceňovat. Předurčuje úspěšnost vzdělávacího a výchovného procesu a tím i budoucnost každého z žáků – mj. jeho psychický vývoj i sociální kompetence. Bezpečné školní klima je zároveň velmi křehké, závisí na fungující komunikaci, důvěře a systematické součinnosti pedagogů, dětí a rodičů.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Úprava vstupního prostoru Výstaviště je plánována na příští rok, ale v areálu ještě v letošním roce otevřeme griloviště, začneme budovat vodní biotop, vznikne bikrosová dráha nebo park vodních sportů a her.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města
Pro realizaci tzv. vlastnického modelu provozování Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod má hlavní město Praha k dispozici odborně způsobilou ovládanou akciovou společnost - Pražskou vodohospodářskou společnost.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Právě na webových prezentacích jednotlivých samospráv je vidět, zda mají skutečný zájem o interakci s veřejností. Velmi mě proto těší, že dnes můžeme v rámci krajského kola Zlatého erbu ocenit ty, u kterých se dostavil nápad i jeho realizace.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města

Magistrát Hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video