Informace k jednání Zastupitelstva HMP

32. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 14. prosince 2017. Zasedání je veřejné a začíná v 9.00 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Letopočty ve 20. století, na jejichž konci stála osmička, se téměř pravidelně zapisovaly do osudů českého, potažmo slovenského národa. Praha byla svědkem mnoha událostí, které významně zasáhly do naší historie, a novoroční ohňostroj některé tyto události symbolicky připomene.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Chceme vytvořit komplexní mapu chybějící vybavenosti, která nám v předstihu pomůže zjistit potenciální problémy, s nimiž by se pak občané museli každodenně potýkat. Zároveň to bude nástroj pro místní samosprávy, díky kterému budou moci lépe definovat potřebnou infrastrukturu.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Finanční dar osobám zraněným při pádu Trojské lávky představuje akt solidarity, která by nám měla být vlastní nejenom v tomto předvánočním čase. V žádném případě se tedy nejedná o odškodění, protože to se samozřejmě bude řešit, až se celá věc prošetří.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Projektem polytechnických hnízd řešíme dlouhodobý problém základních škol, které svým žákům chtějí nabídnout technické a řemeslné vzdělávací aktivity, avšak chybí jim dostatečné vybavení, dílny, aprobovaní učitelé, učebnice nebo materiál.

Irena Ropková
radní hlavního města

Irena Ropková, radní hlavního města
Nová stálá expozice v Domě U Zlatého prstenu nedaleko Staroměstského náměstí není zaměřená pouze na osobu Karla IV., ale na lucemburskou Prahu ve středověkém kontextu. Pražané, tuzemští i zahraniční turisté mají výjimečnou možnost vhledu do jednoho z nejvýznamnějších období naší historie.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Předložil jsem návrh na dotaci pro Thomayerovu nemocnici na dvě nezbytné rekonstrukce v jejím areálu. Finanční podporou pražských nemocnic, byť zřízených státem, na sebe Praha bere odpovědnost za své občany – tento trend jsem nastolil a hodlám v něm pokračovat i příští rok.

Radek Lacko
radní hlavního města

Radek Lacko, radní hlavního města
Snažíme se učinit vše pro to, aby obyvatelé Prahy i její návštěvníci prožili předvánoční čas nejenom svátečně, ale hlavně bezpečně. Proto jsou zavedena některá nadstandardní bezpečnostní opatření, na kterých se podílejí všechny složky Záchranného bezpečnostního systému hlavního města Prahy.

Libor Hadrava
radní hlavního města

Libor Hadrava, radní hlavního města
Těší mne, že Praha obhájila prvenství v celostátním srovnávacím výzkumu krajů Místo pro život, a jsem hrdá na to že se stala Skokanem roku, když se v rámci hodnocení investic do oblasti životního prostředí propracovala z poněkud ostudného posledního místa na místo šesté.

Jana Plamínková
radní hlavního města

Jana Plamínková, radní hlavního města
Vzhledem k tomu, že Nádraží Veleslavín je dnes klíčovou stanicí pro spojení na letiště a je zde mnoho cestujících se zavazadly, byla absence eskalátoru opravdu nesmyslná. Proto jsme dali jasný pokyn, aby byl co nejdříve dodělán. Dopravní podnik zahájí dostavbu 1. listopadu.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Případy domácího násilí se daří odhalovat zejména díky dobré a koordinované spolupráci s policií a dalšími složkami. Navíc si svou činností získávají stále větší důvěru u ohrožených osob. Letos se počet kontaktů s těmito osobami pohyboval v průměru okolo 500 za měsíc.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
Praha je připravena realizovat všechny potřebné kroky vedoucí k oboustranně výhodné dohodě, která povede k rozšíření majetku hlavního města Prahy o Trojský pivovar a jeho následné připojení k areálu pražské zoo.

Karel Grabein Procházka
radní hlavního města

Karel Grabein Procházka, radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video