Informace k jednání Zastupitelstva HMP

12. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 12. prosince 2019. Zasedání je veřejné a začíná v 8.30 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Praha ukázala, že je skutečným leaderem v oblasti zavádění a testování inovativních řešení v městském prostředí. Právě kvalitní městská data a jejich následné využití pro řízení města jsou zcela zásadním stavebním materiálem pro budování Smart City.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Prahu čekají důležité dopravní stavby. Zásadní je dobudování Pražského okruhu, který odlehčí provozu v centru, a stavba metra D, včetně architektonicky krásných a moderních stanic. Nezbytná je i rekonstrukce mostů a zvýšení investic do jejich údržby s ohledem na historickou a uměleckou hodnotu, jako tomu je například u Libeňského mostu.

Adam Scheinherr
náměstek primátora

Od 1. ledna 2020 bude Nemocnici Na Františku provozovat hlavní město. V zájmu Pražanů a co nejrychlejší stabilizace nemocnice jsme se s městskou částí Praha 1 domluvili na nejkratší variantě převodu.

Milena Johnová
radní hlavního města

Školství je pro pražskou koalici absolutní prioritou a na rozdíl od koalice vládní to ukazujeme i v rozpočtu. Praha letos přidá na platy ve školství nad rámec peněz od Ministerstva školství jednu miliardu korun.

Vít Šimral
radní hlavního města

Jsem rád, že se hlavní město Praha umístilo v soutěži Zelená informacím mezi prvními třemi. Uvědomujeme si, že struktura našich stránek o životním prostředí je schematická, náš odbor ochrany prostředí se bude snažit jejich formát ještě vylepšit.

Petr Hlubuček
náměstek primátora

Takzvaný noční starosta není funkce jednoho člověka, který bude v noci chodit po ulicích a žádat bavící se lidi, aby se ztišili. Je to tým lidí, který bude zavádět systematická opatření. Nepůjde o rychlou změnu mávnutím kouzelného proutku.

Hana Třeštíková
radní hlavního města

Chceme dát jistotu městským částem a umožnit plynulé fungování města na každodenní úrovni. Zároveň intenzivně pracujeme na přípravě investičních projektů.

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora

Praha podporuje návrh zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadě, a to zejména v jeho principu kontroly územních samosprávných celků.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Dlouhá míle je klíčová lokalita, kde by v budoucnosti měla být důležitá vlaková stanice s odbočkou kladenské dráhy na letiště. Je to ideální místo pro P+R parkoviště, které sníží množství aut přijíždějících a parkujících v pražských ulicích.

Jan Chabr
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video