Informace k jednání Zastupitelstva HMP

3. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se koná ve čtvrtek 24. ledna 2019. Zasedání je veřejné a začíná v 10.00 hodin. Sledujte vše k jednání on-line!

Více informací
Praha ukázala, že je skutečným leaderem v oblasti zavádění a testování inovativních řešení v městském prostředí. Právě kvalitní městská data a jejich následné využití pro řízení města jsou zcela zásadním stavebním materiálem pro budování Smart City.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Jednou z mých priorit je co nejefektivnější využití volného času rodin s dětmi. Další rozvoj areálu botanické zahrady bude v následujících letech přesně to, co tento záměr naplňuje.

Petr Hlubuček
náměstek primátora

Pokuta za půlku je mimořádně úspěšná, více než pět tisíc černých pasažérů motivovala ke koupi ročního kuponu. Sami mohou celý rok jezdit jen za 10 korun za den a pro město to znamená dlouhodobé snižování celkového počtu černých pasažérů. Čísla nám ukázala, že má rozhodně smysl pokračovat.

Adam Scheinherr
náměstek primátora

Chceme dát jistotu městským částem a umožnit plynulé fungování města na každodenní úrovni. Zároveň intenzivně pracujeme na přípravě investičních projektů.

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora

Praha podporuje návrh zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadě, a to zejména v jeho principu kontroly územních samosprávných celků.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Dlouhá míle je klíčová lokalita, kde by v budoucnosti měla být důležitá vlaková stanice s odbočkou kladenské dráhy na letiště. Je to ideální místo pro P+R parkoviště, které sníží množství aut přijíždějících a parkujících v pražských ulicích.

Jan Chabr
radní hlavního města

Stále hledáme nové způsoby, jak posílit a zkvalitnit zimní program pro lidi bez přístřeší. Nejdůležitější je však nalezení koncepčního řešení problematiky bezdomovectví spočívající především v prevenci a rychlé pomoci v případě, že se už člověk na ulici dostane.

Milena Johnová
radní hlavního města

Schola Pragensis je akce, na kterou může být Praha právem hrdá. Ukazuje, jak široký záběr vzdělávacích oborů ve městě máme, a jak kvalitní naši absolventi jsou.

Vít Šimral
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video