Adresář zaměstnanců

Celkový počet: 29
Na stránce:
Jméno Odbor Oddělení Činnost Telefon Fax
Mgr. Burešová Kateřina KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kulturních a kreativních průmyslů +420 236 00 3162
Mgr. Cipro František KUC odbor kultury a cestovního ruchu ředitel odboru kultury a cestovního ruchu +420 236 00 2507
Ing. Čadilová Lucie KUC oddělení zastoupení Prahy v Bruselu vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu 0032 2230 5895
Ing. Čejková Vlasta KUC oddělení kultury ekonomka +420 236 00 2709
Mgr. Dolanská Patricie KUC oddělení kultury právnička - partnerství HMP, granty a občanskoprávní oblast +420 236 00 2530
Fiedlerová Ilona KUC oddělení národnostních menšin a cizinců referentka národnostních menšin - granty +420 236 00 2647
Filová Božena KUC oddělení národnostních menšin a cizinců romská koordinátorka +420 236 00 2468
Mgr. Fuxová Bohuslava KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kultury +420 236 00 2602
Mgr. Hajná Jana KUC oddělení národnostních menšin a cizinců vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců +420 236 00 2599
PhDr. Hudcová Jana KUC oddělení cestovního ruchu vedoucí oddělení cestovního ruchu +420 236 00 3133
Mgr. Janoušek Jan KUC oddělení národnostních menšin a cizinců specialista integrace cizinců +420 236 00 5251
Ing. Jechová Iveta KUC oddělení cestovního ruchu specialistka v oblasti cestovního ruchu +420 236 00 4365
Bc. Ježková Petra KUC oddělení sekretariátu vedoucí oddělení sekretariátu +420 236 00 3272
Kluchová Martina KUC oddělení sekretariátu referentka ve spisovně +420 236 00 2414
Mgr. Lapáčková Jana KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kultury +420 236 00 2079
Mgr. Lišková Radana KUC oddělení kultury právnička - autorskoprávní a obchodněprávní oblast +420 236 00 2833
Navrátilová Zuzana KUC oddělení kultury vedoucí oddělení kultury +420 236 00 2006
Ing. Panocha Michal KUC oddělení kultury koncepční specialista v oblasti kultury +420 236 00 2528
Ing. Pavlas Václav KUC oddělení sekretariátu zakázkář +420 236 00 2044
Ing. Peksová Marie KUC oddělení kultury specialistka projektů EU +420 236 00 2541
Celkový počet: 29
Na stránce: