Principy územního plánování evropských měst II - klip

Úvodní slovo - primátorka Adriana Krnáčová
Opening remarks of architect Josef Smutný
Úvodní slovo - architekt Josef Smutný
Panelová diskuze - CZ
Panelová diskuze - EN
Capacities of Metropolitan plan
Kapacity metropolitního plánu
Metropolitan plan and Habitable city
Metropolitní plán a obytnost dnešního města
New residential developments as potential city peripheral areas
Nové bytové soubory jako potenciální periferie města
Legislative way to obtain a building permision
Habitable City or the weight of triviality
Legislativní cesta k získání stavebního povolení
Obytné město aneb tíha triviality
Prague and other cities
Praha a další města
Městské plánování a architektura
Stadtplanung und Architektur Konzepte
Bytová politika rozrůstajícího se Amsterdamu
ousing policy in an Expansive Amsterdam
Oslo: Bydlení ve městě na severní periferii
Oslo: City Living in the Northern Periphery
Urban Planning in Salzburg
Městské plánování v Salzburgu
Bydlení v kontextu městské politiky soudržnosti a EU financování
Housing in the context of Urban Agenda Cohesion policy & EU funding
Bydlení v těžkých časech po politických změnách
Housing in the difficult times after political changes
Bydlení v Mnichově
Housing in Munich
Opening - Martin Kloda
Úvod - Martin Kloda
Opening - Josef Smutný
Začátek konference - Josef Smutný

V pátek 9.12.2016 proběhla v Praze pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové mezinárodní odborná konference s názvem Principy územního plánování evropských měst v rezidenci primátora na Mariánském náměstí 1.

Videoklip: Principy územního plánování evropských městPanelová diskuzeMetropolitní plán a kompozice PrahyOkolnosti městského plánováníPriority rozvoje PrahyRůst, bydlení a obtíže plánováníFacing the challenge of growth in a European cityFacing the challenge of growth in a European city - CZUrbanismus - Belgie/FlandersUrban Planning in European CitiesUrban Planning in European Cities - CZPlanning in AmericaPlanning in America - CZUndivided cityUndivided city - CZÚzemní plánování v EUÚvodní projev