Rekonstrukci souboru mostních objektů a komunikací ulice Libeňský most v Praze 7 a 8 schválila rada hl. m. Prahy, ale konečné rozhodnutí, aby Technická správa komunikací Praha (TSK) mohla  nadlimitní zakázku vypsat, leží na zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

Změní se i koleje

Na základě požadavku Dopravního podniku Praha bude součástí oprav kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí. Součástí rekonstrukce je i novostavba inundačního mostu vyvolaná v souvislosti s výstavbou protipovodňových opatření.

Opravu už nelze odkládat

„Opravu nelze odkládat, hrozí zde omezení automobilové dopravy a v nejhorším případě úplné uzavření mostu,“ dodává náměstek primátora  Jiří Nouza. „Od roku 2009 je zde omezen provoz pro vozidla nad 7,5 tuny a podmínkou tramvajové dopravy je, že se na mostech nepotkají protijedoucí tramvajové soupravy a omezení rychlosti na 20 km/h,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.

Půjde o miliardy

Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí dvě miliardy Kč. Veřejná zakázka bude zadána na základě základního ekonomického kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, které sestává ze dvou dílčích hodnoticích kritérií, a to celkové nabídkové ceny (80 %) a doby realizace díla (20 %).

Povodně s ním zamávaly

Stav mostu se zhoršil po povodních v roce 2002, ale nepřidala mu ani povodeň z roku 2013. Hned po ní dala TSK prozkoumat podloží mostu. Potápěči našli některá poškození, což vedlo k urychlení příprav na rekonstrukci mostu.