„Je to prestižní zakázka, proto očekáváme, že se přihlásí hodně projekčních firem,“ komentuje chystanou rekonstrukci hlavní břevnovské ulice pražská radní pro územní rozvoj Petra Kolínská a dodává: „Povedlo se nám prosadit, že zadávací podmínky nezohledňují pouze nejnižší cenu, ale i zkušenosti firmy.“

Úsek Bělohorské ulice, u kterého je plánována rekonstrukce, začíná v ulici Dlabačov a končí u křižovatky s Patočkovou ulicí. V rámci rekonstrukce budou například rozšířeny a vydlážděny chodníky, doplněny nebo vyměněny lavičky, kontejnery a další mobiliář. Obnova čeká i zdejší známou kaštanovou alej, podle radní Kolínské celkem přibude 100 nových stromů.

Budoucnost Bělohorské ulice již byla posouzena jako takzvaná koncepční studie, která řeší rekonstrukci v širších souvislostech, a místní občané v jejím rámci podali 282 připomínek. Tento model se podle radní Kolínské osvědčil už při výběrovém řízení na rekonstrukci Vinohradské ulice. Rekonstrukce by z hlavních městských ulic měla vytvořit atraktivní a prosperující obchodní bulváry plné zeleně, přívětivé pro lidi a bezpečné pro různé druhy dopravy.

Stavební povolení na celý projekt chce mít Praha v roce 2020, realizace by se pak měla uskutečnit v roce následujícím.

Více o koncepční studii Bělohorská najdete zde: http://www.iprpraha.cz/belohorska.