Celková velikost řešeného území je cca 100 ha. Vzhledem k takto rozsáhlé ploše bylo rozhodnuto, že akce bude rozdělena na několik etap. V současné době byla zahájena realizace etapy 0001 – Centrum, jejíž dokončení se předpokládá v první polovině roku 2015.

Celá akce si klade za cíl poskytnout propojení sídliště Černý most a příměstské části Dolní Počernice a zvýšit dostupnost volnočasových aktivit a příjemného prostoru pro rekreaci a relaxaci místních obyvatel. Součástí programu je samozřejmě také podpora biotopu kolem rybníku Martiňák a rozšíření aktivní zeleně.

Rekreační park U Čeňku je navržen tak, aby jeho severní část, která přiléhá k obytné zástavbě Černý Most, poskytovala rekreaci a sportovní vyžití obyvatel všech věkových kategorií. Součástí budoucího parku budou nová dětská hřiště, rozhledna, amfiteátr, prostor pro minigolf, piknikové louky, petanque, nové cyklostezky, naučné stezky, stezky pro in-line bruslení i pro pěší, dokonce i hipostezky.  V rámci nyní budované etapy 0001 – Centrum je zatím v plánu vybudování dvou zemních valů určených v zimním období pro sáňkování a v letních měsících pro cyklokros, nového oválu a stezky pro in-line bruslaře a stezky pro pěší. To vše včetně sadových úprav okolí a zbudování nových parkovacích stání v ulici Arnošta Valenty.

V další etapě je plánována instalace mobiliáře v upravené části parku a zbudování dětského hřiště.

Jižní část parku bude mít charakter rekreačně pasivní. Bude zde vytvořeno prostředí blízké volné přírodě s prvky zajišťujícími její ochranu a další možný rozvoj.  Tato část navazuje na již upravený prostor rybníku Martiňák a jeho břehů. Směrem k jihu bude tedy park navazovat na spíše rustikální charakter blízkých Dolních Počernic.

Celá kompozice je tvořena jednotnou koncepcí a záměrem vytvořit kvalitní přírodní prostor zajišťující ekologicko-krajinné funkce se snahou o návrat k přírodě.

Díky tomuto parku vznikne v Praze nový zelený multifunkční prostor, který bude moci široká veřejnost celoročně využívat dle svých zájmů, věku i fyzických možností.