Je jednopatrový, nepohyblivý, trvalý, otevřeně uspořádaný, směrově přímý, výškově zakřivený, kolmý, s normovou zatížitelností a o dvou otvorech. Nosnou konstrukci jeho hlavního pole tvoříocelovobetonovýplnostěnný předpjatý síťový oblouk s dolní mostovkou. Inundační betonový most (most sloužící jako preventivní ochrana před povodní) je předpjatý trámový, masivní, s horní mostovkou.

Délka mostu je 262,1 metru, jeho šířka je 36 metrů.