Automobilový provoz pak zpomalí vyzvednutí celého prostoru křižovatky s Chelčického ulicí na úroveň chodníku. Vzhledem k tomu, že Lupáčovou a Ondříčkovou prochází cyklotrasa A421, počítá se také s vyhrazením prostoru pro protisměrný pohyb cyklistů včetně semaforu pro průjezd křižovatkou.

Sama přestavba křižovatky Táboritská x Ondříčkova, jejíž úprava pochází z dílny architektonického studia a05, počítá s výstavbou nového veřejného prostranství před Bezovkou, které vznikne zrušením odbočovacího pruhu z Táboritské do Ondříčkovy ulice. Zvětšenou plochu pak zkrášlí výsadba nových stromů a trvalkových záhonů, mezi kterými bude zřízeno místo k posezení. Pro bezpečnější pohyb chodců skrze křižovatku budou dosavadní přechody doplněny dělicími ostrůvky a kompletní výměnu čeká také světelná signalizace řídící provoz křižovatky.

Kromě výše zmiňovaných rekonstrukcí čeká letos proměna také křižovatku Ondříčkova x  Bořivojova, kde radnice naplánovala vybudování nového přechodu s integrovaným dělicím ostrůvkem. Projekt počítá také s rozšířením okolních chodníků.