Zároveň dojde k vytvoření kultivovaného a moderně pojatého veřejného prostoru, jenž by měl být vizitkou Prahy 10 při vstupu na území městské části.

Při úpravě dojde i k využití slepé ulice před základní školou, a to odstraněním existující vozovky. Zpevněná plocha před budovou školy bude výškově sjednocena s plochou parku, čímž dojde k bezprostřední návaznosti vznikem pěší promenády. Možnost vjíždění obslužných vozidel před školu přitom bude zachována. Kromě chodníku před školou se rekonstrukce dotkne také obvodových chodníků kolem parku.

Významným způsobem se změní středová plocha, v současné době tvořená několika lavičkami a odpadkovými koši. Prostor získá pobytovou funkci díky novému mobiliáři a sedacím prvkům, které budou tvořit lavice z masivního dřeva různých délek, s opěradly i bez opěradel, solitérní malé sedací prvky (dřevěné kostky) s možnosti sezení nebo přeskakování apod. Sedací objekty jsou rozmístěny tak, aby vytvářely prostor ke komunikaci skupinek lidí (zejména školáků). Při pěší promenádě před školou jsou zase navrženy klasické lavičky s opěradlem, určené zejména seniorům, což ocení i klienti zdejšího Centra ošetřovatelské pomoci