V prosinci uplynulého roku podepsala Praha a městská část Praha 1 memorandum o tom, že Vrchlického sady změní podobu. Praha 1 nechala vypracovat už v roce 2012 ideovou studii revitalizace a rehabilitace Vrchlického sadů. Počítá se s tím, že projektová dokumentace včetně stavebního povolení by mohla být hotova do prosince letošního roku.

Bezpečí především

Přes veškeré snahy policie a strážníků se stále v okolí nádraží zdržují narkomani a bezdomovci, a i když se bezpečnostní situace díky tlaku bezpečnostních složek a kamerovému systému proti 90. létům markantně zlepšila, neodpovídá požadavkům na pohodové cestování. Cílem revitalizace je vytvořit důstojný, bezpečný a kultivovaný prostor s ohledem na existenci budovy Hlavního nádraží a propojení s městem. Mělo by dojít ke zpřehlednění a uspořádání provozu parku a nádraží

Spojení s okolím

Součástí úprav by měla být i úprava Wilsonovy ulice, která by se měla stát další cestou, kudy lze k nádraží z Václavského náměstí dojít, a to bez ohledu na budoucí zklidnění magistrály. Vyřešeny mají být i návaznosti na Bolzanovu ulici. Zkultivována má být také plocha, která je vymezena budovami Státní opery a bývalého Federálního shromáždění. V celém parku je zapotřebí posílit množství stromové zeleně a zvýšit jeho relaxační potenciál.

Vizualizace k článku pochází z projekčního ateliéru ing.akad.arch. Hany Zachové, která s kolektivem vytvořila ideovou studii pro MČ Praha 1.