Právě plán na zástavbu brownfieldu Smíchov City se v letošním roce také slibně vyvíjel a dokazuje, že spolupráce mezi městem, developery a občany může dobře fungovat a přináší své plody. Právě úspěšná participace občanů je inspirací pro další podobné projekty. Samotné plány Smíchov City ukazují, že stovky hektarů dnes nevyužívaných ploch ve městě lze proměnit v kvalitní městskou živou čtvrť se zelení a veřejnou vybaveností.  „Využívání brownfieldů po vzoru toho na Smíchově je ideální cestou, jakou by se měl v budoucnu ubírat rozvoj Prahy. Těžištěm nové výstavby musí být pozemky, které jsou dnes opuštěné, ačkoli jsou v širším centru města, a tvoří obvykle bariéru v prostupnosti města. Smíchov City je toho dobrým příkladem,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj.

Dalším z pozitivních novinek roku 2017 byla webová aplikace Změna plánu. Díky ní získali lidé lepší přehled o změnách územního plánu, které se projednávají, a neuteče jim možnost se zapojit. Aplikaci využívají i městské části, vlastníci pozemků nebo stavebníci.

Mezi hlavní a ostře sledované události v roce 2018 bude patřit projednání Metropolitního plánu. Doposud na plánu pracovali architekti, na jaře přichází na řadu veřejnost. „Návrh jsme zveřejnili ve velkém předstihu proto, aby si každý mohl materiál podrobně prostudovat. Připomínky bude možné předat úřadu na jaře 2018 a přesné datum bude včas hlasitě oznámeno. Jde o klíčový dokument, který ovlivní budoucí podobu města,“ připomněla Petra Kolínská. Nyní je návrh Metropolitního plánu prochází posouzením z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA).

Mezi změnami, které centrum Prahy příští rok čekají, je úprava okolí rekonstruované budovy Národního muzea. To si zaslouží důstojnější prostředí zklidněnou zónu mezi oběma budovami muzea i v prostoru před historickou budovou, mimo jiné díky dostatečně širokému přechodu pro chodce. Severojižní magistrála by se měla postupně v příštích letech lépe zapojit do prostředí v centru města a pomoci by k tomu měla studie renomované dánské kanceláře Gehl Architects.

Změny ale čekají také například Malostranské náměstí. První etapa jeho rekonstrukce začne již v první polovině příštího roku zevrubným archeologickým průzkumem a rekonstrukcí tramvajových kolejí. Ty budou nově usazeny již v nové dlažbě, kterou vybral vítěz mezinárodní soutěže architekt Hájek ve spolupráci s památkáři.

V Praze se také dlouhodobě nedaří umisťovat do veřejného prostoru kvalitní umělecká díla. To by měl změnit strategický program „2 % na umění“, který vyčlení dostatek peněz na vznik nových děl a zajistí odborný výběr míst pro jejich umístění. Materiál by měl být schválen začátkem roku.

„V Praze je plno míst, především mimo historické centrum, kde by kvalitní umění mohlo najít své místo. Sochy, které vznikly v posledních desetiletích, mají často nevalnou kvalitu a v drtivé většině případů nevznikly na základě řádné soutěže o návrh. Ta přitom přináší nejen spravedlivější zadávání zakázek, ale také kvalitnější, originálnější a hlavně pestřejší výsledky,“ dodala Petra Kolínská.


Webové stránky CAMP: http://praha.camp/
Aplikace Změna plánu: https://zmenaplanu.cz/
Výkresy Metropolitního plánu: http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace