Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 14. 12. 2017 V Praze budou z evropských peněz podpořeny sociální služby, komunitní centra a sociální bydlení
  Od září letošního roku je v rámci pražského operačního programu otevřená výzva zaměřená na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.
 • 27. 11. 2017 Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1
  Hlavní město Praha v březnu 2017 předložilo dotační projekt „Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1“ do Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt s rozpočtem 49,9 mil. Kč a dotací 90 % (44,9 mil. Kč) byl následně schválen ke spolufinancování Evropskou unií.
 • 27. 11. 2017 Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu
  Počátkem roku 2017 hlavní město Praha připravilo a v květnu 2017 předložilo dotační projekt „Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu“ do Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt s rozpočtem 99,2 mil. Kč a dotací 90 % (89,3 mil. Kč) byl následně schválen ke spolufinancování Evropskou unií.
 • 22. 11. 2017 Praha pomáhá v integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
  Školy a školky na území hlavního města mohou žádat o další podporu z Operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR) v rámci vyhlášené výzvy na podporu mateřských, základních a středních škol, především ve vztahu k vytváření inkluzívního prostředí a k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem. Součástí programu je také vzdělávání pedagogů nebo podpora komunitních aktivit škol v rámci jejich interkulturního rozvoje.
 • 3. 11. 2017 460 milion korun na evropské projekty zlepší život Pražanů
  Zastupitelé hlavního města Prahy na včerejším zasedání schválili dalších šestadvacet projektů podaných v rámci čtyř výzev tří oblastí operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR). Celkem tak na dotacích spolufinancovaných Evropskými strukturálními a investičními fondy a hl m. Prahou rozdělí přes 460 milionů korun. V rámci jednání zastupitelstva byly schváleny projekty z oblastí Udržitelná mobilita a energetické úspory, Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.
 • 24. 10. 2017 Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří rozvoj a modernizaci pražských škol
  Multifondový Operační program Praha – pól růstu ČR za dobu své existence podpořil již řadu oblastí. Mezi prioritní osy programu patří mimo jiné „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“, a právě v této oblasti schválila Rada hl. m. Prahy dvě nové výzvy k předkládání žádostí o podporu. Jejich cílem je navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti v dětských skupinách.
 • 17. 10. 2017 Pražští radní odsouhlasili další finanční podporu z OP PPR ČR
  Radní hlavního města Prahy odsouhlasili další z řady projektů, které podpoří v rámci multifondového Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě“. Schválením projektů se bude zabývat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém nejbližším zasedání.
 • 14. 9. 2017 Zastupitelé schválili další projekty v OP PPR ČR
  Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory dalším projektům, které byly předloženy v rámci výzev Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpořeny budou aktivity nejen v oblasti vzdělání, vzdělanosti a zaměstnanosti, ale také záměry na poli výzkumu, technologického rozvoje a inovací, nebo udržitelné mobility a energetického rozvoje. V rámci programu tak bylo celkem schváleno již 282 projektů, a to v celkovém finančním objemu 3,3 mld. Kč.
 • 13. 9. 2017 Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a digitální povodňový plán všech jejích městských částí
  Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000311
 • 5. 9. 2017 V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR radní odsouhlasili projekty za stovky milionů korun
  Operační program Praha – pól růstu ČR je pro žadatele stále atraktivnější, což se odráží v narůstajícím počtu předkládaných projektů. Rada hl. m. Prahy tak odsouhlasila v posledním měsíci více než sto projektových záměrů předložených v rámci výzev programu. Podpořeny budou nejrůznější oblasti zasahující do života Pražanů, a to nejen vzdělání a podpora zaměstnanosti, ale také udržitelná mobilita a energetické úspory nebo technologický rozvoj a inovace.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další