Záměrem projektu je pořízení nových svítidel a jejich instalace do soustavy veřejného osvětlení městské silniční dopravy v majetku Hlavního města Prahy s cílem snížení energetické náročnosti soustavy tak, aby v budoucnu mohlo být na tento projekt navázáno zejména v rámci projektů Smart City. Projekt je realizován odborem hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy.