Vyhlášené programy

I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity)
II. Rozvoj sportovní infrastruktury

II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. Sportovní akce
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu(soutěžní aktivity)
III. B. Sportovní akce celostátního významu (soutěžní aktivity)
III. C. Sportovní akce celopražského významu (soutěžní a nesoutěžní aktivity)
IV. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny, handicapované a seniory
IV. A. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny
IV. B. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu handicapovaných
IV. C. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu seniorů

Kompletní znění vyhlášení

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017 (soubor ve formátu pdf)

Termíny pro podání žádostí (uzávěrky)

16. 11. 2016 pro projekty z programů:
II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané 1. 1. - 30. 6. 2017)
III. B. Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané 1. 1. - 30. 6. 2017)
III. C. Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané 1. 1. - 30. 6. 2017)
IV. A. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu pro všechny
IV. B. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu handicapovaných
IV. C. Dlouhodobé tělovýchovné projekty na podporu sportu seniorů

26. 4. 2017 pro projekty z programů:
I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané 1. 7. - 31. 12. 2017)
III. B. Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané 1. 7. - 31. 12. 2017)
III. C. Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané 1. 7. - 31. 12. 2017)

Konzultační středisko ke zpracování projektů

Odbor sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „ SVC MHMP“), odd. sportu, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 660.

Termíny konzultací

Vždy měsíc před uzávěrkou termínu pro danou výzvu Po, St 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.. Konzultace nebudou poskytovány v den uzávěrky.

Kontaktní osoby

Mgr. Romana Beková, tel. 236 005 914, e-mail: romana.bekova@praha.eu
Mgr. Michal Hanžlík, tel. 236 005 913, e-mail: michal.hanzlik@praha.eu
Bc. Zdeněk Hübner, tel. 236 005 931, e-mail: zdenek.hubner@praha.eu
Mgr. Josef Hovorka, tel. 236 005 273, email: josef.hovorka@praha.eu
Ing. Matěj Verl, tel. 236 005 932, email: matej.verl@praha.eu
Mgr. Stanislav Hanovský, tel. 236 005 215, e-mail: stanislav.hanovsky@praha.eu

Místa podání žádostí

Podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (úřední hodiny podatelny)

Způsob podání

V tištěné podobě bez požadovaných příloh (pozor změna oproti předchozím letům) osobně nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) v obálce nadepsané „ŽÁDOST O PODPORU V OBLASTI SPORTU – GRANTY PRO ROK 2017“, bez fólií a obalů a zároveň elektronicky včetně požadovaných příloh zasláním formuláře ve formátu zfo prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler (pozor změna oproti předchozím letům - soubor se již nepřikládá k tištěné žádosti na CD nosiči, ale odesílá se přímo z uvedené aplikace).

Formulář žádosti

Formulář žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2017 (formát zfo)

Pro práci s formulářem je nutná instalace bezplatné aplikace Software602 Form Filler pro systém Windows.

Návod pro použití formuláře

a) Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler.
b) Stáhněte si a uložte aktuální formulář žádosti na rok 2017 do svého počítače.
c) Spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete uložený formulář.
d) Formulář kompletně vyplňte a vložte do něj v naskenované kopie požadovaných příloh.
e) Formulář vyplněný ve všech bodech elektronicky odešlete stiskem tlačítka „Podat žádost“ na konci formuláře, čímž dojde k jeho elektronickému podání.
f) Elektronické zaslání formuláře je možné provést v dané uzávěrce pouze jednou.
g) Po přijetí potvrzení o elektronickém podání žádosti formulář vytiskněte.
h) Tištěnou verzi formuláře společně s potvrzením o elektronickém podání podepište, případně orazítkujte.