Vyhlášený program

I. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže (soutěžní aktivity)

Kompletní znění vyhlášení ke stažení

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze 2018 - 2019 (program I.)

Termín pro podání žádostí (uzávěrky)

11. 4. 2018 (žádosti je možné podávat od 27. 3. 2018)  

Konzultační středisko

Odbor sportu a volného času (dále jen „SVC“) Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“), odd. sportu, Jungmannova 35/29, Praha 1, kancelář č. 653 a č. 651.

Termíny konzultací

11. 3. 2018 až 10. 4. 2018 v Po a St 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.

Kontaktní osoby

Mgr. Romana Beková, tel. 236 005 914, e-mail: romana.bekova@praha.eu
Mgr. Michal Hanžlík, tel. 236 005 913, e-mail: michal.hanzlik@praha.eu

Místo podání

Podatelna MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1 (úřední hodiny podatelny MHMP).

Způsob podání

Elektronicky prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler a zároveň v tištěné podobě osobně nebo poštou nejpozději v den uzávěrky v obálce nadepsané „ŽÁDOST O GRANT V OBLASTI SPORTU“, bez fólií, obalů a vazby. Po termínu uzávěrky bude systém pro podání žádostí uzavřen.

Formulář žádosti

Formulář žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti podpory sportu a tělovýchovy pro termín uzávěrky 11. 4. 2018 (formát zfo)

Návod pro použití formuláře

  1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler.
  2. Stáhněte si a uložte aktuální formulář žádosti do svého počítače.
  3. Spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář.
  4. Formulář kompletně vyplňte a vložte do něj v naskenované kopie požadovaných příloh.
  5. Formulář vyplněný ve všech bodech elektronicky odešlete stiskem tlačítka „Podat žádost“ na konci formuláře, čímž dojde k jeho elektronickému podání.
  6. Po přijetí potvrzení o elektronickém podání žádosti si formulář uložte a vytiskněte pro potřebu podání v tištěné podobě.

Harmonogram grantového řízení

  1. Vyhlášení programu: 31. 1. 2018,
  2. uzávěrka pro podání žádostí: 11. 4. 2018,
  3. předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí Komisí RHMP: květen 2018,
  4. předpokládaný termín schválení Radou HMP a Zastupitelstvem HMP: červen 2018.