Vyhlášené programy

II. Rozvoj sportovní infrastruktury
II. A/1. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A/2. Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B. Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. Sportovní akce
III. A. Sportovní akce mezinárodního významu
III. B. Sportovní akce celostátního významu
III. C. Sportovní akce celopražského významu
IV. Podpora sportu pro všechny, handicapované a seniory
IV. A  Podpora sportu pro všechny
IV. B  Podpora sportu handicapovaných
IV. C  Podpora sportu seniorů

Kompletní znění vyhlášení ke stažení

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze 2018 - 2020 (programy I. - IV.)

Termíny pro podání žádostí (uzávěrky)

Od 2. 10. 2017 do 18. 10. 2017 pro projekty z programů:
II. A. 1  Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. A. 2  Modernizace a rekonstrukce sportovišť (investice)
II. B  Provoz energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C  Provoz veřejně přístupných sportovišť
III. A  Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018)
III. B  Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018)
III. C  Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018)
IV. A  Podpora sportu pro všechny
IV. B  Podpora sportu handicapovaných
IV. C  Podpora sportu seniorů

Od 27. 3. 2018 do 11. 4. 2018 pro projekty z programů:
III. A  Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019)
III. B  Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019)
III. C  Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019)

Konzultační středisko

Odbor sportu a volného času (dále jen „SVC“) Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“), odd. sportu, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Termíny konzultací

18. 9. 2017 až 18. 10. 2017 pro 1. uzávěrku v Po a St 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
11. 3. 2018 až 11. 4. 2018 pro 2. uzávěrku v Po a St 9.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.

Kontaktní osoby

Mgr. Romana Beková, tel. 236 005 914, e-mail: romana.bekova@praha.eu
Mgr. Michal Hanžlík, tel. 236 005 913, e-mail: michal.hanzlik@praha.eu
Bc. Zdeněk Hübner, tel. 236 005 931, e-mail: zdenek.hubner@praha.eu

Místo podání

Podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1 (úřední hodiny podatelny).

Způsob podání

Elektronicky prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler a zároveň v tištěné podobě osobně nebo poštou nejpozději v den uzávěrky v obálce nadepsané „ŽÁDOST O GRANT V OBLASTI SPORTU NA ROK 2018“, bez fólií, obalů a vazby. Po termínu uzávěrky bude systém pro podání žádostí uzavřen.

Formulář žádosti

Formulář žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti podpory sportu a tělovýchovy pro termín uzávěrky 11. 4. 2018 (formát zfo)

Upozornění pro žadatele:
Dne 31. 1. 2018 byl zveřejněn formulář žádosti pro termín uzávěrky 11. 4. 2018.

Návod pro použití formuláře

  • Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler.
  • Stáhněte si a uložte aktuální formulář žádosti do svého počítače.
  • Spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář.
  • Formulář kompletně vyplňte a vložte do něj v naskenované kopie požadovaných příloh.
  • Formulář vyplněný ve všech bodech elektronicky odešlete stiskem tlačítka „Podat žádost“ na konci formuláře, čímž dojde k jeho elektronickému podání.
  • Po přijetí potvrzení o elektronickém podání žádosti si formulář uložte a vytiskněte pro potřebu podání v tištěné podobě.

Harmonogram grantového řízení

  • Vyhlášení programů: září 2017,
  • uzávěrka pro podání žádostí: říjen 2017 a duben 2018,
  • předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí Komisí RHMP: leden 2018 a květen 2018,
  • předpokládaný termín schválení Radou HMP a Zastupitelstvem HMP: únor 2018 a červen 2018.