V pondělí 13. 5. 2019 bude od 18:00 h probíhat v zasedací místnosti č. 349 budovy Magistrátu hl.  m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, čtvrté jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro sport.

Hlavním bodem programu jednání bude navržení finanční podpory v druhé uzávěrce grantového řízení v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 143 ze dne 11. 2. 2019 je jednání Komise veřejně přístupné.