Ve čtvrtek 14. 2. 2019 bude od 17:00 h probíhat v hlavním jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy budovy Magistrátu hl.  m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha1, první jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro sport.

Hlavním bodem programu jednání bude navržení finanční podpory pro jednoleté dotace na rok 2019 a víceleté dotace na období let 2019 – 2021 subjektům v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 143 ze dne 11. 2. 2019 je jednání Komise veřejně přístupné.