Ve středu 27. 2. 2019 bude od 13:00 h probíhat v zasedací místnosti č. 135 budovy Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánském nám. 2, Praha 1, druhé jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro sport.

Hlavními body programu jednání bude navržení finanční podpory v programech II. B a II. C v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze, a návrhy na uzavření Partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu na rok 2019. Dále bude projednán dopis členů komise k financování sportu z rozpočtu hl. m. Prahy.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 143 ze dne 11.2.2019 je jednání Komise veřejně přístupné.