Vážení žadatelé,

tímto Vám oznamujeme, že lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace dle článku H. odst. 1. Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020 se prodlužuje z původního termínu 29. 2. 2020 na nový termín 30. 4. 2020.

Za komplikace s tím související se Vám omlouváme.

 

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 35/29, Praha 1