Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 1751 ze dne 17. 7. 2018

 

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2019

 

Vyhlášené programy:

I.         Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

II.        Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b)

III.       Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy

IV.       Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy

V.        Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

 

Úplné vyhlášení: Úplné vyhlášení 2019

 

Termín uzávěrky pro podání žádostí:

1. 10. 2018

 

 

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor sportu a volného času (dále jen „SVC MHMP“) - oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1,

6. patro, místnost č. 617

Po - Pá  9,00 - 12,00 hod., Po a St také 14,00 - 16,00 hod. nebo dle telefonické dohody.

 

 

Kontaktní osoby:

Eva Čemusová                                                          tel.: 236 005 869         e-mail: eva.cemusova@praha.eu

Mgr. Michaela Perková                                              tel.: 236 005 955         e-mail: michaela.perkova@praha.eu

Mgr. Luboš Čuta                                                        tel.: 236 005 908         e-mail: lubos.cuta@praha.eu

 

 

 

Podání žádosti:        

Veškeré informace pro podání žádosti o grant včetně formulářů naleznete na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu/granty (sekce volný čas dětí a mládeže).

 

Žádost o grant - projektová část (A, D)

 

 

Formulář BC:

Žádost o grant - projektová část (B, C)