Akce v Praze

Hlášenka pro tábory

Hlášenka pro akce v zahraničí

Hlášenka táborů pořádaných DDM

Hlášenka akcí pořádaných DDM

Vyúčtování grantů a partnerství

Vyúčtování komunitní akce 2018

<dfn></dfn>Vyúčtování Naplňování koncepce

 

Návod pro použití formulářů

1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler 4
2. stáhněte si a uložte formulář
3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci Software602 Form Filler 4
4. formulář kompletně vyplňte

 

Formulář o čerpání finančních prostředků v rámci partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže

Žádost o partnerství hl. m. Prahy při pořádání akce pro děti a mládež ve volném čase

Postup při zpracování vyúčtování akce podpořené v rámci partnerství ve volném čase

1. Vyplňte formulář v elektronické podobě a přihrajte naskenované daňové doklady k příslušným kolonkám s čísly dokladů (v sekci "Vyúčtování daru").
2. Elektronickou verzi odešlete prostřednictvím tlačítka "Odeslání elektronické žádosti na MHMP" Přihrané daňové doklady již není potřeba dokládat v tištěné podobě.
3. Materiály vztahující se k akci, na nichž je hl. m. Praha propagováno, nahrajte také do formuláře. Není nutné je dále tisknout.
4. Tištěnou verzi závěrečné zprávy vložte do obálky a odneste do podatelny MHMP osobně či zašlete poštou.
5. Termín vyúčtování pro příslušnou akci naleznete v darovací smlouvě, přičemž nejzazší termín pro podání na poště je termín vyúčtování uvedený v darovací smlouvě.

Závěrečná zpráva o využití přidělené dotace hl.m. Prahy v rámci partnerství při akcích v oblasti volného času dětí a mládeže za rok 2018


Formuláře k žádosti o grant v oblasti volného času dětí a mládeže

Žádost o grant - obecná část (A a D). zfo (Software 602 Form Filler)
Žádost o grant - projektová část (B a C). zfo (Software 602 Form Filler)