„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“

 Termín uzávěrky pro podání žádosti: 30. 4. 2016

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor sportu a volného času (dále jen „SVC MHMP“) - oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č. 655

Po - Pá  9,00 - 12,00 hod., Po a St také 14,00 - 16,00 hod. nebo dle telefonické dohody

Kontaktní osoby:

Alexandra Hegrová                            tel. 236 005 912          e-mail: alexandra.hegrova@praha.eu

Mgr. Michaela Perková                      tel. 236 005 955          e-mail: michaela.perkova@praha.eu

Mgr. Martina Toušková Alešová        tel. 236 005 223          e-mail: martina.touskova.alesova@praha.eu

Mgr. Luboš Čuta                                tel. 236 005 908          e-mail: lubos.cuta@praha.eu

 Místa podání žádostí:

·      podatelna Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

·      podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Způsob podání:        

Osobně do podatelny nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SVC  MHMP – Žádost o dotaci v oblasti volného času “, která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o dotaci (bez fólií a obalů) a jedno elektronické vyhotovení na přiloženém CD se všemi přílohami pouze v elektronické podobě.

Kompletní vyhlášení vč. formuláře:

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni