Termín uzávěrky pro podání žádosti: 30. 3. 2017

Formulář pro vyúčtování: Zpráva o čerpání finančních prostředků dotačního programu hl. m. Prahy a MŠMT

 

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

  • Odbor sportu a volného času (dále jen „SVC MHMP“)
    • oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č. 615
  • Po - Pá  9,00 - 12,00 hod., Po a St také 14,00 - 16,00 hod. nebo dle telefonické dohody
 
Kontaktní osoby:    
Eva Čemusová tel.: 236 005 869 e-mail: eva.cemusova@praha.eu
Mgr. Michaela Perková tel.: 236 005 955 e-mail: michaela.perkova@praha.eu
Mgr. Luboš Čuta tel.: 236 005 908 e-mail: lubos.cuta@praha.eu

 

Místa podání žádostí:

  • podatelna Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
  • podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

 

Způsob podání:        

Osobně do podatelny nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SVC  MHMP – Žádost o dotaci v oblasti volného času “, která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o dotaci (bez příloh, fólií a obalů). Zároveň žadatel elektronicky odešle elektronickou formu formuláře včetně příloh.

 

Kompletní vyhlášení vč. formuláře:

Návod pro použití Software602 Form Filler formuláře

1. stáhněte si a nainstalujte aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler 4
2. stáhněte si a uložte obě části formuláře žádosti
3. otevřete formulář v nainstalované aplikaci
4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj předepsané přílohy
pozn: u žadatelů se dvěma a více základními články vyplňuje ústředí pouze část obecnou  (A a D) žádosti a jednotlivé články - „realizátoři“ vyplňují pouze část projektovou (B a C) žádosti
5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“ na konci formuláře)
6. soubor zfo uložte na CD
7. otevřete soubor uložený na CD a žádost vytiskněte (tlačítko „Vytisknout žádost pro potřebu podání“ na konci formuláře)
8. vyplněnou část B a C žádosti (projekty) vložte mezi část A a B (informace o žadateli a čestné prohlášení žadatele)
9. k vytištěné verzi žádosti přiložte CD, vložte do obálky a žádost podejte