Termín uzávěrky pro podání žádosti: 29. 3. 2019

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu (dále jen „SML MHMP“) - oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č. 617, 618

Po - Pá  9,00 - 12,00 hod., Po a St také 14,00 - 16,00 hod. nebo dle telefonické dohody.

Kontaktní osoby:

 

 

Mgr. Martina Toušková Alešová tel.: 236 005 223 e-mail: martina.touskova.alesova@praha.eu

Eva Čemusová

tel.: 236 005 869

e-mail: eva.cemusova@praha.eu

Mgr. Michaela Perková

tel.: 236 005 955

e-mail: michaela.perkova@praha.eu

Mgr. Luboš Čuta

tel.: 236 005 908

e-mail: lubos.cuta@praha.eu

 

Místo podání žádostí:  podatelna Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Způsob podání:  Osobně do podatelny, datovou schránkou s el. podpisem nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SML  MHMP – Žádost o dotaci v oblasti volného času“, která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o dotaci (bez fólií a obalů). Zároveň žadatel elektronicky odešle elektronickou formu formuláře.

Kompletní vyhlášení vč. formuláře: