PROFIL ZADAVATELE

Na PROFILU ZADAVATELE mohou uchazeči získat informace o veřejných zakázkách, které je zadavatel dle zákona povinen nebo oprávněn zveřejňovat. K získání dokumentů není nutná registrace.
Jsou zde zveřejněny informace o veřejných zakázkách Magistrátu hlavního města Prahy a Městské policie hlavního města Prahy, které byly zahájené po 1. 10. 2016 - zejména zadávací dokumentace (alespoň textová část), odůvodnění veřejné zakázky, písemná výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, informace o umožnění prohlídky místa plnění v rámci zjednodušeného podlimitního řízení,… 
Magistrát hlavního města Prahy zde zveřejňuje i základní informace o zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 100 000 Kč, které zadal po 1. 10. 2016.

Přejít na Profil zadavatele

RODNÉ LISTY ZAKÁZEK

V aplikaci RODNÉ LISTY ZAKÁZEK lze najít podrobné informace o zakázkách, které byly zahájené před 1. 10. 2016. Najdete zde zakázky Magistrátu hlavního města Prahy vypsané v období od 17. března 2009 do 30. září 2016 ve všech fázích jejich průběhu (tedy oznámené, vypsané, probíhající, ukončené a zrušené). Z důvodu přehlednosti aplikace jsou zveřejňovány všechny zakázky u stavebních prací nad 1 milion korun, u služeb a dodávek hmotného majetku nad půl milionu korun.
V rodných listech zakázek je možnost vyhledávání podle různých kritérií jako jsou stav zakázky, druh nebo typ zakázky, odbor, který zakázku vypsal, její název, hodnota, datum vypsání, zúčastněné subjekty apod.

Přejít na Rodné listy zakázek