Znak hl.m. Prahy

Choice of a member state, in which the City of Prague will comply with its obligation to disclose regulated information

The City of Prague, as an issuer of notes ISIN - XS0943724962 admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange, elects ,in accordance with Section 123(1) of the Czech Act No. 256/2004 Coll., on conducting business on the capital market, as amended, and Article 2 paragraph 1(i) item (ii) of the Directive 2004/109/EC of the European Parliament and the Council, the Czech Republic as the home member state for compliance with its obligation to disclose regulated information concerning the above mentioned notes.

Volba členského státu Evropské unie, ve kterém bude hlavní město Praha plnit své informační povinnosti

Hlavní město Praha, jako emitent dluhopisů ISIN - XS0943724962 přijatých k obchodování na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů, v souladu s § 123 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a článkem 2 odst. 1 písm. i) č. ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES volí Českou republiku státem, ve kterém bude plnit své informační povinnosti ve vztahu k těmto dluhopisům.

Důležité dokumenty pro investory - Important Documents

Hospodářské výsledky - Hlavní město Praha (včetně městských částí) - nejaktuálnější finanční výkazy - Basic Economic Reports

 

Rating - Hlavní město Praha

 
aktuální stav k 9.10.2019    
Ratingová agentura Ratingové hodnocení hl.m.Prahy Datum poslední revize
Standard & Poor´s AA-/A-1+ s výhledem Stabilní 31.5.2019
Moody´s Aa3 s výhledem Stabilní 9.10.2019

 

 

Více informací souvisejících s informačními povinnostmi hl. města Prahy poskytne:

Mgr. Marek Mahdal, DiS.
odbor rozpočtu MHMP - oddělení řízení financí a dluhu
tel.: +420 236 00 2199, fax: +420 236 00 7076
e-mail: Marek.Mahdal@praha.eu