Krajské normativy 2019  - přehled krajských normativů pro rok 2019

Metodika rozpisu přímých nákladů 2019 - metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení na území kraje Hlavní město Praha

Formulář finanční rozvahy ZŠ, MŠ na r. 2019