Krajské normativy 2018  - přehled krajských normativů pro rok 2018

Metodika rozpisu přímých nákladů 2018 - metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení na území kraje Hlavní město Praha

Formulář finanční rozvahy ZŠ, MŠ na r. 2018