Úřední deska hlavního města Prahy

Evidenční čísloNázevTypOdborVyvěšeno
OCP-2112/2016Správa, aktualizace a tvorba vektorových, rastrových a popisných uživatelských dat geografických informačních systémů Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v období od 1.5. 2016 do 30.4. 2017veřejná zakázka - Evidenční list zakázkyOCP30.5.2016 - 31.5.2017
FON-2113/2016Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha – Konkurenceschopnostveřejná zakázka - SmlouvaFON30.5.2016 - 30.5.2017
SVM-2110/2016Podíl 9/10- na stavbu bez.č.p./č.e Kolín, na pozemku parc. č. St 4145, dále pozemek( zahrada) parc. č. 507/2, vše na LV 205, v k.ú. Kolín, obec Kolín dražební vyhláškaSVM30.5.2016 - 20.7.2016
SVM-2111/2016Podíl 1/54- vodní plocha Dolní Bousov, č.parc. 586/191, na LV 91, v k.ú. Horní Bousov, obec Dolní Bousov, okr. Mladá Boleslavdražební vyhláškaSVM30.5.2016 - 20.7.2016
OTV-2109/2016stavba č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0006 komunikace III, Rekonstrukce komunikace v ulici Ústřední, 2. částveřejná zakázka - Předběžné oznámeníOTV30.5.2016 - 9.7.2016
SVM-1925/2016pronájem NP - Vodafone - Vodičkova 674/6 - anténazáměr - PronajmoutSVM30.5.2016 - 14.6.2016
SVM-1992/2016pronájem části pozemku parc. č. 439/1 k.ú. Libeňzáměr - PronajmoutSVM30.5.2016 - 14.6.2016
SVM-1989/2016výpůjčka pozemku parc. č. 1261/4 k.ú. Libeňzáměr - VypůjčitSVM30.5.2016 - 14.6.2016
SVM-2057/2016části pozemků parc. č. 969/5, 939/77, 939/83, 942/2, 954/1, 1671, vše v k. ú. Hlubočepyzáměr - PronajmoutSVM30.5.2016 - 14.6.2016
SVM-1636/2016Pronájem nebytových prostor Slezská 825/24, Praha 2, k.ú. Vinohrady záměrSVM30.5.2016 - 14.6.2016
SVM-1867/2016Panská 1 - CH-Kollektion s.r.ozáměr - PronajmoutSVM30.5.2016 - 14.6.2016
SVM-1895/2016Pronájem pozemku parc. č. 285/53 - orná půda - o výměře 898 m2 v k. ú. Benice společnosti DOPRAMO, spol. s r.o. záměr - PronajmoutSVM30.5.2016 - 14.6.2016
SLU-2115/2016Dodávka rentgenového zařízeníveřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídkySLU30.5.2016 - 8.6.2016
SVM-2092/2016výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, čp. 2370 v k.ú. Stodůlky na adrese Janského 91, Praha 13výběrové řízeníSVM28.5.2016 - 16.6.2016
SVM-2093/2016výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 3+1, čp. 2370 v k.ú. Stodůlky na adrese Janského 91, Praha 13výběrové řízeníSVM28.5.2016 - 16.6.2016