oddělení historických sbírek a depozit


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 11
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Zlatuše Brátková archivářka - specialistka +420 236 00 4086 zlatuse.bratkova@praha.eu
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. vedoucí oddělení historických sbírek a depozit +420 236 00 4943 olga.fejtova@praha.eu
PhDr. Michal Fiala archivář - specialista +420 236 00 4035 michal.fiala@praha.eu
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. archivář - specialista +420 236 00 4085 jan.hrdina@praha.eu
Mgr. Markéta Krejčová archivářka - specialistka +420 236 00 4085 marketa.krejcova@praha.eu
Nina Maria Lohmann, M.A., Ph.D. archivářka - specialistka +420 236 00 4060 nina.lohmann@praha.eu
Mgr. Miroslava Přikrylová archivářka - specialistka +420 236 00 4007 miroslava.prikrylova@praha.eu
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D. archivářka - specialistka +420 236 00 4020 marketa.ruckova@praha.eu
PhDr. Jiří Smrž archivář - specialista +420 236 00 4007 jiri.smrz@praha.eu
Mgr. Josef Třikač archivář - specialista +420 236 00 4049 josef.trikac@praha.eu
Bc. Jan Uhlíř archivář - specialista jan.uhlir@praha.eu
Celkový počet: 11
Na stránce: