oddělení financování provozních výdajů


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 13
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Monika Balgová rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 3197 monika.balgova@praha.eu
Milena Bartkovská rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2361 milena.bartkovska@praha.eu
Natálie Bejdová rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2009 natalie.bejdova@praha.eu
Ing. Jana Hofmannová rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2525 jana.hofmannova@praha.eu
Lukáš Petříček, DiS. rozpočtář - rozborář +420 236 00 2611 lukas.petricek@praha.eu
Dana Plačková rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2373 dana.plackova@praha.eu
Martin Sazma rozpočtář - rozborář +420 236 00 2359 martin.sazma@praha.eu
Ing. Ivana Skokanová vedoucí oddělení financování provozních výdajů +420 236 00 2489 ivana.skokanova@praha.eu
Ing. Lenka Staňková rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2288 lenka.stankova@praha.eu
Ing. Michaela Streckerová rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2102 michaela.streckerova@praha.eu
Bc. Zuzana Šimková, DiS. rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2509 zuzana.simkova@praha.eu
Ing. Eva Vrbová rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2686 e.vrbova@praha.eu
Celkový počet: 13
Na stránce: