oddělení sekretariátu


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 4
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Bc. Petra Ježková vedoucí oddělení sekretariátu +420 236 00 3272 petra.jezkova@praha.eu
Martina Kluchová referentka ve spisovně +420 236 00 2414 martina.kluchova@praha.eu
Ing. Václav Pavlas zakázkář +420 236 00 2044 vaclav.pavlas@praha.eu
Ivana Vohralíková referentka kultury, sekretářka +420 236 00 2914 ivana.vohralikova@praha.eu
Celkový počet: 4
Na stránce: