oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 130
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Jitka Adamcová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3762 jitka.adamcova@praha.eu
Mgr. Petr Adámek metodik agendy evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů +420 236 00 5928 petr.adamek@praha.eu
Dita Baumgartlová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3778 dita.baumgartlova@praha.eu
Jiřina Blažková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3071 jirina.blazkova@praha.eu
Kristýna Blažková referentka agendy vozidel - technické průkazy kristyna.blazkova@praha.eu
Anna Broszová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 284 814 104 anna.broszova@praha.eu
Tereza Císařovská referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5465 tereza.cisarovska@praha.eu
Zuzana Černá referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 284 814 098 zuzana.cerna@praha.eu
Bc. Zdeněk Čimbura referent správního řízení +420 236 00 5228 zdenek.cimbura@praha.eu
Hana Daňhelová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3055 hana.danhelova@praha.eu
Monika Deutscher referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5460 monika.deutscher@praha.eu
Jana Doleželová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3056 jana.dolezelova@praha.eu
Ladislav Dostál metodik agendy evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů +420 284 818 556 ladislav.dostal@praha.eu
Milica Dušková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3066 milica.duskova@praha.eu
Jaroslav Dvořáček referent agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3763 jaroslav.dvoracek@praha.eu
Veronika Farkašová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3072 veronika.farkasova@praha.eu
Bc. Michal Fidler referent správního řízení +420 236 00 5561 michal.fidler@praha.eu
Hana Fillerová metodička agendy evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů +420 284 814 098 hana.fillerova@praha.eu
Radka Haasová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3779 radka.haasova@praha.eu
Ivana Hájková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3054 ivana.hajkova@praha.eu
Celkový počet: 130
Na stránce: