oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 145
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Jitka Adamcová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3072 jitka.adamcova@praha.eu
Mgr. Petr Adámek metodik agendy evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů +420 236 00 5928 petr.adamek@praha.eu
Bc. Petra Bambasová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3062 petra.bambasova@praha.eu
Ivana Bernáthová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3052 ivana.bernathova@praha.eu
Václav Blažíček referent agendy vozidel - technické průkazy +420 234 690 433 vaclav.blazicek@praha.eu
Jiřina Blažková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3073 jirina.blazkova@praha.eu
Kristýna Blažková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3070 kristyna.blazkova@praha.eu
Barbora Bradová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5845 barbora.bradova@praha.eu
Anna Broszová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 284 814 104 anna.broszova@praha.eu
Tereza Císařovská referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5465 tereza.cisarovska@praha.eu
Bc. Zdeněk Čimbura referent správního řízení +420 236 00 5228 zdenek.cimbura@praha.eu
Hana Daňhelová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3055 hana.danhelova@praha.eu
Hana Deáková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3066 hana.deakova@praha.eu
Monika Deutscher referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5460 monika.deutscher@praha.eu
Jana Doleželová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3056 jana.dolezelova@praha.eu
Ladislav Dostál metodik agendy evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů +420 284 818 556 ladislav.dostal@praha.eu
Milica Dušková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 284 814 104 milica.duskova@praha.eu
Veronika Farkašová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5962 veronika.farkasova@praha.eu
Bc. Michal Fidler referent správního řízení +420 236 00 5561 michal.fidler@praha.eu
Hana Fillerová metodička agendy evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů +420 284 814 098 hana.fillerova@praha.eu
Celkový počet: 145
Na stránce: