oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 149
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Jitka Adamcová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3072 Jitka.Adamcova@praha.eu
Mgr. Petr Adámek referent agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5928 Petr.Adamek@praha.eu
Bc. Petra Bambasová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3062 Petra.Bambasova@praha.eu
Ivana Bernáthová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3052 Ivana.Bernathova@praha.eu
Václav Blažíček referent agendy vozidel - technické průkazy +420 234 690 433 Vaclav.Blazicek@praha.eu
Jiřina Blažková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3073 Jirina.Blazkova@praha.eu
Kristýna Blažková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3070 Kristyna.Blazkova@praha.eu
Barbora Bradová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 257 292 267 Barbora.Bradova@praha.eu
Anna Broszová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 284 814 104 Anna.Broszova@praha.eu
Tereza Císařovská referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5465 Tereza.Cisarovska@praha.eu
Bc. Zdeněk Čimbura referent správního řízení +420 236 00 5228 Zdenek.Cimbura@praha.eu
Hana Daňhelová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3055 Hana.Danhelova@praha.eu
Hana Deáková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3066 Hana.Deakova@praha.eu
Monika Deutscher referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5460 Monika.Deutscher@praha.eu
Jana Doleželová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 3056 Jana.Dolezelova@praha.eu
Ladislav Dostál metodik agendy evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů +420 284 818 556 Ladislav.Dostal@praha.eu
Milica Dušková referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 284 814 104 Milica.Duskova@praha.eu
Veronika Farkašová referentka agendy vozidel - technické průkazy +420 236 00 5962 veronika.farkasova@praha.eu
Bc. Michal Fidler referent správního řízení +420 236 00 5561 Michal.Fidler@praha.eu
Hana Fillerová metodička agendy evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů +420 284 814 098 Hana.Fillerova@praha.eu
Celkový počet: 149
Na stránce: