oddělení "Digitální archiv hl. m. Prahy"


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 4
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Stanislav Bečvář archivář - vývojář digitálního archivu +420 236 00 4094 stanislav.becvar@praha.eu
PhDr. Tomáš Dvořák vedoucí oddělení "Digitální archiv hl. m. Prahy" +420 236 00 4001 tomas.dvorak@praha.eu
Mgr. Michala Křížková archivářka specialistka digitálního archivu +420 236 00 4037 michala.krizkova@praha.eu
Bc. Ondřej Morávek archivář specialista digitálního archivu +420 236 00 4094 ondrej.moravek@praha.eu
Celkový počet: 4
Na stránce: