oddělení sekretariátu zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území

Celkový počet: 2
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Alena Hobrlandová sekretářka +420 236 00 2296 alena.hobrlandova@praha.eu
Simona Součková asistentka +420 236 00 3256 simona.souckova@praha.eu
Celkový počet: 2
Na stránce: