odbor volených orgánů

Název: odbor volených orgánů

Začlenění: Sekce řízení úřadu

Telefon: +420 236 00 2119

Oddělení

Celkový počet: 1
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
JUDr. Richard Mařík ředitel odboru volených orgánů +420 236 00 2469 richard.marik@praha.eu
Celkový počet: 1
Na stránce:

Úřední deska

Evidenční čísloNázevTypVyvěšeno
OVO-0289/2018Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2839 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0290/2018Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2828 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity rozpočtové opatření6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0291/2018Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2837 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu odboru MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018rozpočtové opatření6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0292/2018Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2835 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 6 a navýšení limitu rozpočtové opatření6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0293/2018Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2840 - k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce v kap. 0804rozpočtové opatření6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0270/2018Svolání 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 15.11.2018oznámení6.11.2018 - 17.11.2018
OVO-0165/2018Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2754 - k návrhu na změnu výše platu ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací v působnosti odboru SVC MHMProzpočtové opatření30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0166/2018Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2808 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0167/2018Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2780 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření30.10.2018 - 29.10.2020
OVO-0168/2018Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2784 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření30.10.2018 - 29.10.2020