odbor volených orgánů

Název: odbor volených orgánů

Začlenění: Sekce řízení úřadu

Telefon: +420 236 00 2119

Oddělení

Celkový počet: 1
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
JUDr. Richard Mařík ředitel odboru volených orgánů +420 236 00 2469 richard.marik@praha.eu
Celkový počet: 1
Na stránce:

Úřední deska

Evidenční čísloNázevTypVyvěšeno
OVO-6889/2019Upravený návrh programu jednání 10. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 17. 10. 2019oznámení14.10.2019 - 19.10.2019
OVO-66771/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2175 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru hlavního města Prahy z kapitoly 0662 v roce 2019 a na úpravu položek § 3319 kapitoly 0662 rozpočtové opatření7.10.2019 - 6.10.2021
OVO-66772/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2156 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření7.10.2019 - 6.10.2021
OVO-66773/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2170 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov Svojšice a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019rozpočtové opatření7.10.2019 - 6.10.2021
OVO-66774/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2150 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 01 a 02rozpočtové opatření7.10.2019 - 6.10.2021
OVO-66775/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2158 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření7.10.2019 - 6.10.2021
OVO-66776/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2171 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium na Pražačce, Nad Ohradou rozpočtové opatření7.10.2019 - 6.10.2021
OVO-66777/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2172 - k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha o.p.s. na realizaci Vzdělávacích rozpočtové opatření7.10.2019 - 6.10.2021
OVO-66778/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2149 - k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2019 II.rozpočtové opatření7.10.2019 - 6.10.2021
OVO-66779/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2161 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na krytí výdajů rozpočtové opatření7.10.2019 - 6.10.2021