odbor volených orgánů

Název: odbor volených orgánů

Začlenění: Sekce řízení úřadu

Telefon: +420 236 00 2119

Ředitel: Ing. David Lísal, MBA, pověřen(a) řízením odboru, +420 236 00 2670

Úřední deska

Evidenční čísloNázevTypVyvěšeno
OVO-68379/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.61 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 v kap. 07 - BEZPEČNOSTrozpočtové opatření13.1.2020 - 12.1.2022
OVO-68380/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.55 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020rozpočtové opatření13.1.2020 - 12.1.2022
OVO-8351/2020Svolání jednání 13. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 23. 1. 2020oznámení13.1.2020 - 25.1.2020
OVO-8353/2020Návrh programu jednání 13. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 23. 1. 2020oznámení13.1.2020 - 25.1.2020
OVO-68487/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.30 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků na trenérské zajištění výpravy hl.m. Prahy na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020 v rozpočtové opatření9.1.2020 - 8.1.2022
OVO-68343/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.30 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků na trenérské zajištění výpravy hl.m. Prahy na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020 v rozpočtové opatření9.1.2020 - 8.1.2022
OVO-68204/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2945 - k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory Nová slunečnice a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019rozpočtové opatření19.12.2019 - 18.12.2021
OVO-68205/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2950 - k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí p.o. Zoologická zahrada hl.m. Prahyrozpočtové opatření19.12.2019 - 18.12.2021
OVO-68206/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2911 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové neivestiční účelové dotace organizaci SANANIM z. ú.rozpočtové opatření16.12.2019 - 15.12.2021
OVO-68084/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2876 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření16.12.2019 - 15.12.2021