odbor volených orgánů

Název: odbor volených orgánů

Začlenění: Sekce řízení úřadu

Telefon: +420 236 00 2119

Oddělení

Celkový počet: 1
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
JUDr. Richard Mařík ředitel odboru volených orgánů +420 236 00 2469 richard.marik@praha.eu
Celkový počet: 1
Na stránce:

Úřední deska

Evidenční čísloNázevTypVyvěšeno
OVO-5236/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1501 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměrozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5237/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1469 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové neinvestiční dotace a úpravu rozpočtu kap. 0581 v roce 2019rozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5238/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1514 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního HMP a vrácení neinvestičního příspěvku na výkon pěstounské péče od MČ Praha 9 Úřadu práce České republikyrozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5239/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1508 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce určené pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace měrozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5240/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1516 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na kulturní aktivityrozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5241/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1504 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby a poskytnutí finančnícrozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5242/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1570 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2019rozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5243/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1507 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určeného pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace rozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5244/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1498 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na realizaci projektu z programu Veřejné informační službyrozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021
OVO-5245/2019Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1510 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměrozpočtové opatření15.7.2019 - 14.7.2021