Ing. Veronika Klajmonová

specialistka posuzování vlivů na ŽP

Zařazení

Kancelář

Kontakt