Ing. Alice Mezková

zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci služeb občanům

Zařazení

Kancelář

Kontakt