doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Magistrát HMP

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

zastupitel, 1. náměstek primátora

Email: Petr.Hlavacek@praha.eu
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel
RHMP: 1. náměstek primátora
Klub: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu (člen)