Uvolnění členové ZHMP


Celkový počet: 21
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Ing. Jaromír Beránek zastupitel +420 236 00 2881 jaromir.beranek@praha.eu
Ing. Mariana Čapková zastupitel +420 236 00 3119 mariana.capkova@praha.eu
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 1. náměstek primátora - Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu +420 236 00 2013 petr.hlavacek@praha.eu
Ing. Petr Hlubuček náměstek primátora - Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti +420 236 00 2790 petr.hlubucek@praha.eu
Mgr. Eva Horáková zastupitel +420 236 00 2142 eva.horakova@praha.eu
MUDr. Zdeněk Hřib primátor hl. m. Prahy - Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast informatiky, evropských fondů a zahraničních vztahů +420 236 00 3402 zdenek.hrib@praha.eu
Mgr. Jan Chabr radní - Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů +420 236 00 2042 jan.chabr@praha.eu
JUDr. Jaroslava Janderová zastupitel +420 236 00 2734 jaroslava.janderova@praha.eu
Mgr. Milena Johnová radní - Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví +420 236 00 4516 milena.johnova@praha.eu
JUDr. Hana Kordová Marvanová radní - Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení +420 236 00 3117 hana.marvanova@praha.eu
Viktor Mahrik zastupitel +420 236 00 2881 viktor.mahrik@praha.eu
Tomáš Murňák zastupitel +420 236 00 2105 tomas.murnak@praha.eu
Ing. Pavel Richter zastupitel +420 236 00 2308 pavel.richter@praha.eu
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. náměstek primátora - Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy +420 236 00 2296 adam.scheinherr@praha.eu
Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. radní - Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání +420 236 00 2980 vit.simral@praha.eu
MgA. Hana Třeštíková radní - Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu +420 236 00 2296 hana.trestikova@praha.eu
Pavel Vyhnánek, M.A. náměstek primátora - Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu +420 236 00 2532 pavel.vyhnanek@praha.eu
Jan Wolf Kultura, památková péče, výstavnictví a cestovní ruch +420 236 00 2134 jan.wolf@praha.eu
Adam Zábranský radní - Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti +420 236 00 2133 adam.zabransky@praha.eu
Pavel Zelenka zastupitel +420 236 00 2654 pavel.zelenka@praha.eu
Celkový počet: 21
Na stránce: