Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019

Finanční vyúčtování dotace za rok 2019

 

 

Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

Na základě usnesení Rady HMP č. 1726 ze dne 26. 8. 2019 bylo schváleno vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020.

 

 

 

Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

 

Formulář žádosti pro rok 2020 ke stažení zde:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=57f5161c-fc8a-452c-9143-d0cdcd0e28c8

 

 


Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019
 

Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 547 ze dne 1. 4. 2019 schválila financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. zřizovatel HMP

 2. zřizovatel církev

 3. soukromé školy

 4. školy - právní forma o.p.s. a spolek

 5. zřizovatel MŠMT

 6. NNO - dotace do 200 tis. Kč

 7. nepodpořené projekty

 

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Usnesení ZHMP č. 6/50 ze dne 25. 4. 2019

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. Zřizovatel MČ

 2. Dotace nad 200 tis. Kč.

 

 


Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2089 ze dne 28. 8. 2018 schválila vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019.

 

K formuláři: Zkontrolujte si prosím, zda máte aktuální verzi formuláře (aplikace Software Form Filler). Ověření aktuální verze: V otevřeném formuláři (žádosti) nahoře na liště -> NÁSTROJE -> OTAZNÍK (O programu) -> KONTROLA VERZE -> Příp. nainstalovat položku = aktuální verzi.

 


Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018

Finanční vyúčtování dotace za rok 2018

 


Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 636 ze dne 27. 3. 2018 schválila financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018.

 

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. zřizovatel HMP

 2. zřizovatel církev

 3. soukromé školy

 4. školy - zřizovatel o.p.s. a spolek

 5. zřizovatel MŠMT

 6. NNO - dotace do 200 tis. Kč

 7. nepodpořené projekty

 

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 37/97 ze dne 17. 5. 2018 schválilo financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 

 

 


DOKUMENTY KE STAŽENÍ: