Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

Na základě usnesení Rady HMP č. 1726 ze dne 26. 8. 2019 bylo schváleno vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020.

 

 

 

Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

 

Formulář žádosti pro rok 2020 ke stažení zde:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=57f5161c-fc8a-452c-9143-d0cdcd0e28c8

 

 


Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019
 

Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 547 ze dne 1. 4. 2019 schválila financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. zřizovatel HMP

 2. zřizovatel církev

 3. soukromé školy

 4. školy - právní forma o.p.s. a spolek

 5. zřizovatel MŠMT

 6. NNO - dotace do 200 tis. Kč

 7. nepodpořené projekty

 

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Usnesení ZHMP č. 6/50 ze dne 25. 4. 2019

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. Zřizovatel MČ

 2. Dotace nad 200 tis. Kč.

 

 


Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2089 ze dne 28. 8. 2018 schválila vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019.

 

K formuláři: Zkontrolujte si prosím, zda máte aktuální verzi formuláře (aplikace Software Form Filler). Ověření aktuální verze: V otevřeném formuláři (žádosti) nahoře na liště -> NÁSTROJE -> OTAZNÍK (O programu) -> KONTROLA VERZE -> Příp. nainstalovat položku = aktuální verzi.

 


Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018

Finanční vyúčtování dotace za rok 2018

 


Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 636 ze dne 27. 3. 2018 schválila financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018.

 

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. zřizovatel HMP

 2. zřizovatel církev

 3. soukromé školy

 4. školy - zřizovatel o.p.s. a spolek

 5. zřizovatel MŠMT

 6. NNO - dotace do 200 tis. Kč

 7. nepodpořené projekty

 

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 37/97 ze dne 17. 5. 2018 schválilo financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 

 

 


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 

 


 

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017

 

Finanční vyúčtování dotace za rok 2017

 

 

Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 676 ze dne 28. 3. 2017 schválila financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. zřizovatel HMP

 2. zřizovatel církev

 3. soukromé školy (a.s., s.r.o.)

 4. soukromé školy (o.p.s. a spolek)

 5. školská zařízení (příspěvkové organizace MŠMT)

 6. NNO (dotace do 200 tis. Kč)

 7. Nepodpořené projekty

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 26/39 ze dne 27. 4. 2017 schválilo financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. Zřizovatel MČ

 2. Projekty - dotace nad 200 tis. Kč

 


 

Vyhlášení grantů

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2299 ze dne 20. 9. 2016 schválila Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

 


 

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na rok 2016


Vyúčtování grantů

Finanční vyhodnocení grantu za rok 2016:

 

Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 684 ze dne 29. 3. 2016 schválila financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. Zřizovatel HMP

 2. Zřizovatel církev

 3. Soukromé školy (s.r.o, a.s.)

 4. Soukromé školy (o.p.s.)

 5. Školská zařízení (p.o. MŠMT)

 6. Nestátní neziskové organizace (dotace do 200 tis. Kč)

 7. Nepodpořené projekty

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 15/19 ze dne 31. 3. 2016 schválilo financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 1. Zřizovatel MČ

 2. Projekty - dotace nad 200 tis. Kč

 3. NNO - čtyřleté granty (doba financování 2016 - 2019)

 


Vyhlášení grantů

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1970 ze dne 25. 8. 2015 schválila Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


 

Zdravé město Praha 2015

Finanční vyúčtování - I. program pro školy a školská zařízení

 

Výsledky grantového řízení "Zdravé město Praha 2015" - I. program pro školy a školská zařízení

1. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 7/76 ze dne 28. 5. 2015 projekty školy, jejichž zřizovatelé jsou městské části:


2. Rada hl. m. Prahy usnesením č. 898 ze dne 28. 4. 2015 schválila níže uvedené projekty:

 

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 898 ze dne 28. 4. 2015 odsouhlasila níže uvedené projekty škol/školských zařízení zřízené MČ:

 

 

 

 


Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2326 ze dne 2. 9. 2014 schválila vyhlášení grantového řízení "Zdravé město Praha 2015" - I. program.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2015“ – I. program a aktuálním informacím v prevenci rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy - 24. září 2014 od 9:00 hodin. Více informací ZDE.

 


Zdravé město Praha 2014

Finanční vyúčtování - I. program pro školy a školská zařízení


Výsledky grantového řízení "Zdravé město Praha 2014" - I. program pro školy a školská zařízení

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 413 ze dne 11. 3. 2014 schválila níže uvedené projekty:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 37/22 ze dne 27. 3. 2014 schválilo níže uvedené projekty:

 

 


Priority programu I. a programu II. pro rok 2014 jsou uvedeny v metodických pokynech pro předkladatele.

Čtěte pozorně metodické pokyny!!! Metodika a formuláře pro rok 2014 jsou aktualizovány. Více informací ZDE

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Program I. specifická primární prevence pro školy a školská zařízení – prevence rizikového chování dětí a mládeže v rezortu školství

Program II. – granty specifické protidrogové prevence pro specializované organizace

 


 

Zdravé město Praha 2013

Finanční vyúčtování - I. program pro školy a školská zařízení

I. program - pro školy a školská zařízení

Rada HMP usnesením č. 563 ze dne 16. 4. 2013 schválila financování projektů specifické primární prevence "Zdravé město Praha 2013".

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 26/42 ze dne 25. 4. 2013 schválilo financování projektů specifické primární prevence "Zdravé město Praha 2013".