Na základě usnesení Rady HMP č. 1725 ze dne 26. 8. 2019 bylo schváleno vyhlášení grantů - Program adiktologických služeb pro rok 2020:

 

Program adiktologických služeb pro rok 2020

 

 

Formuláře žádostí

Žadatelé využívají tři formuláře:

  • Formulář pro jednoleté financování (jednoleté projekty, dofinancování víceletých projektů):

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=a0c93517-a07d-46c3-95f1-25e4e400d1a9

  1. Formulář pro víceleté financování:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=c133e7d2-1111-4d64-8844-37cd283c2381

  1. Formulář pro městské části hl. m. Prahy:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=619b8849-dd27-4c29-9093-a0c8bff8a0f3