Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
61/2019 o vydání změny Z 2794/00 9/14 ze dne 19.9.2019 bude doplněna po naplnění § 55c SZ
59/2019 o vydání změny Z 1761/07 3/3 ze dne 24.1.2019 10.8.2019
57/2018 o vydání změny Z 2835/00 39/89 ze dne 6. 9. 2018 4.4.2019
56/2018 o vydání změny Z 2767/00   39/88 ze dne 6. 9. 2018 4.4.2019
55/2018 o vydání změny Z 2832/00 39/85 ze dne 6.9.2018 12.10.2018
54/2018 o vydání změn vlny IV (2. část) – Z 2819 38/125 ze dne 14.6.2018 15.9.2018

Další změny