Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
64/2019 o vydání změny Z 1830/07 10/14 ze dne 17.10.2019

po naplnění § 55c SZ – bude doplněno

63/2019 o vydání změny Z 1411/07 10/13 ze dne 17.10.2019

po naplnění § 55c SZ – bude doplněno

62/2019 o vydání změny Z 2776/00 10/10 ze dne 17.10.2019

po naplnění § 55c SZ – bude doplněno

61/2019 o vydání změny Z 2794/00 9/14 ze dne 19.9.2019

po naplnění § 55c SZ – bude doplněno

59/2019 o vydání změny Z 1761/07 3/3 ze dne 24.1.2019 10.8.2019

Další změny